Icarusblauwtjes

Een vlindertuin is ook een vogeltuin

Vogelbescherming Nederland
7-JUL-2023 - Zonder vlinders geen rupsen! Om een nest koolmezen groot te brengen, zijn een paar duizend rupsjes nodig. Buiten de broodnodige eiwitten, bevatten de rupsen ook nog vocht. Dit is essentieel voor jonge meesjes. Ook voor vogels zijn vlinders dus van belang. Reden te meer om mee te tellen tijdens de Tuinvlindertelling van 7 tot en met 9 juli.

Natuurlijk doen we vlinders te kort door ze weg te zetten als ‘vogelvoer’. Hoewel het belang van de rupsen zeker niet te onderschatten is, zijn vlinders überhaupt een prachtige aanvulling in de tuin. Veel (dag)vlinders zijn een lust voor het oog. Dus doe je het niet voor de vogels of de vlinders zelf; dan is het esthetische aspect al een goede reden om de tuin vogel- en vlindervriendelijk in te richten.

Biodiversiteit

Want in principe is een tuin die geschikt is voor vlinders, ook aantrekkelijk voor vogels. Bloemdragende planten kunnen voor vlinders interessant zijn met betrekking tot de nectar. Daarnaast zijn diverse plantensoorten zeer geschikt als waardplant voor vlinders. Oftewel, om eitjes af te zetten. Kattenstaarten, hulst en klimop zijn bijvoorbeeld in trek bij het boomblauwtje. Pinksterbloemen of look-zonder-look zijn geschikte waardplanten voor het oranjetipje. En brandnetels (hoe onaantrekkelijk wellicht ook) zijn prima geschikt voor dagpauwogen en atalanta’s.

Bovendien trekken dergelijke (inheemse) planten ook weer andere insecten aan, die op hun beurt weer kunnen dienen als eiwitrijke voedselbron voor vogels. Zorg daarnaast ook nog voor bessenstruiken, zaaddragende planten en voldoende schuilmogelijkheden, en de biodiverse tuin is al bijna een feit. En daar profiteren niet alleen de vlinders en de vogels van, maar ook tal van andere diersoorten.

Dagpauwoog

Dagvlinders

In Nederland komen in totaal meer dan 2400 verschillende vlinders voor. Maar voor de Tuinvlindertelling volstaat het gelukkig om de dagvlinders te tellen en mag u de nachtvlinders achterwege te laten. En dat scheelt een slok op een borrel!

Van de pakweg 53 soorten dagvlinders in Nederland, kunnen er 26 tijdens de Tuinvlindertelling worden geteld. Of eigenlijk maar 25, want de kolibrievlinder is eigenlijk een nachtvlinder. Maar omdat dit een ‘dagactieve nachtvlinder’ is die zich steeds vaker in onze tuinen vertoont, is deze soort toch opgenomen.

En misschien is de tuinvlindertelling van dit jaar nog wel interessanter dan voorheen. Want tijdens het voorjaar zijn er dit jaar aanzienlijk minder dagvlinders gezien dan in eerdere jaren, zo bleek uit bevindingen van het Meetnet Vlinders. En dan betrof het vooral de vlinders die rups waren in de extreem droge nazomer van 2022. Daar lijkt een verklaring te liggen voor het geringe aantal van die soorten in het voorjaar.  We zijn benieuwd wat voor beeld de telling van aanstaand weekend brengt.

De kolibrievlinder is feitelijk een nachtvlinder, maar de soort vliegt overdag

Tuintelling

In de afgelopen jaren hebben al veel mensen geteld tijdens de tuinvlindertelling. En dat is erg prettig, want hoe meer deelnemers, hoe relevanter en waardevoller een telling is. En om een goed beeld te krijgen van wat er zoal leeft in onze tuinen, organiseren we door het jaar heen nog tal van andere evenementen. Van vlinders tot egels en van vogels tot kikkerdril. Kijk daarom, ook na de tuinvlindertelling, regelmatig op Tuintelling.nl.

Tekst en foto's: Marc Scheurkogel, Vogelbescherming Nederland