Grutto in een grasland

Provincie Utrecht investeert bijna 150.000 euro extra in weidevogelbeheer

Provincie Utrecht
2-FEB-2024 - De provincie Utrecht stelt dit jaar bijna 150.000 euro extra subsidie beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aankoop van een plasdraspomp. Hiermee kunnen stukken weiland onder water gezet worden om weidevogels als de grutto aan te trekken.

Deze eenmalige extra subsidie is bedoeld voor boeren die zijn aangesloten bij een agrarisch collectief en kan alleen worden ingezet voor niet-productieve investeringen binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Niet-productieve investeringen zijn middelen, zoals de plasdraspomp, om een gunstig foerageergebied voor weidevogels te creëren. De subsidie kan ook worden gebruikt voor monitoring of maatregelen om weidevogels te beschermen tegen roofdieren. De aanvraagtermijn loopt van 30 januari tot en met 20 februari 2024.

Hard nodig

Extra geld voor weidevogelbeheer is volgens de provincie hard nodig, omdat het aantal hectares dat door boeren natuurvriendelijk wordt beheerd, aanzienlijk gegroeid is. Om het weidevogelbeheer ook dit jaar volgens de kwaliteitseisen van de provincie uit te kunnen voeren is extra subsidie nodig. Het gaat om eenmalige (niet-productieve) investeringen voor herstel-, inrichtings- of innovatieve beheermaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. 

Tijdig aanschaffen

Grutto in een graslandNormaal gesproken verloopt de subsidie-aanvraag voor niet-productieve investeringen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door vertraging kan dat dit jaar pas vanaf september. Wanneer boeren voor de start van het weidevogelseizoen in 2024 geen geld kunnen investeren in de juiste middelen, kan dit een terugslag betekenen voor de weidevogelpopulaties. Om dit te voorkomen stelt de provincie eenmalig een subsidie beschikbaar zodat boeren toch tijdig het benodigde materiaal kunnen aanschaffen.

Goed waterbeheer

Mirjam Sterk, gedeputeerde natuur en landbouw: "Nergens in Europa leven zoveel weidevogels als in Nederland en ook in onze provincie liggen meerdere belangrijke weidevogelgebieden. Agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers werken daar samen hard aan het behoud en de bescherming van deze vogels. Omdat goed waterbeheer daarbij essentieel is, maar ook de nodige kosten met zich meebrengt, stellen we deze subsidie beschikbaar. We hopen natuurlijk dat hierdoor nog meer agrariërs zich willen inzetten voor de weidevogels."

Tekst: Provincie Utrecht
Foto: Astrid Kant