Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Pagina 1 van 11 - 101 Resultaten

De provincie Utrecht heeft voor zes stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden een natuurdoelanalyse laten maken. Deze Natuurdoelanalyses (NDA’s) maken duidelijk dat de tot nu toe genomen maatregelen in de Natura 2000-gebieden nog..


Lees verder 20 april 2023   1 maand oud
Gewone sachembij

De zesde editie van de Nationale Bijentelling wordt de langst durende ooit! Door de lage temperaturen waren er afgelopen weekend weinig bijen te zien. Hierdoor hebben de bijenonderzoekers geen goed beeld gekregen van het aantal..


Lees verder 19 april 2023   1 maand oud
Bijengidsje

Op 15 en 16 april is de Nationale Bijentelling. Het doel is om zoveel mogelijk te weten te komen over de staat van de bij in Nederland. Hierdoor kunnen we de bij beter helpen! In heel het land komen we in actie, ook in de..


Lees verder 14 april 2023   1 maand oud
Sedumdak in Leidsche Rijn

In de provincie Utrecht ligt zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken. Al deze lege plekken bieden kansen voor duurzame energie, waterberging en meer biodiversiteit. Vaak weten mensen en bedrijven niet of hun dak geschikt is voor de..


Lees verder 31 maart 2023   1 maand oud
Ree met jong

De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar. Helaas zien boswachters dat nog niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen. Ook zijn de regels bij een bezoek aan de natuur niet bij iedereen bekend. Daarom roepen de..


Lees verder 24 maart 2023   2 mnd oud
Wandelaars in bos bij Lage Vuursche

Hoe staan de Utrechtse natuur- en recreatiegebieden op de kaart? Wat waarderen de bezoekers en wat niet? De provincie Utrecht vroeg het aan zo’n vierduizend mensen in een uitgebreid onderzoek en de resultaten zijn positief:..


Lees verder 28 februari 2023   3 mnd oud

Inwoners van de provincie Utrecht die hun erf willen vergroenen, kunnen gebruikmaken van een bijzondere regeling. Met het erfbeplantingsproject ‘Groene erven in Utrecht’ kunnen de deelnemers een gratis beplantingsplan laten maken..


Lees verder 10 februari 2023   3 mnd oud

Plan Boom Utrecht heeft met steun van de provincie Utrecht 15.000 gratis boompjes uitgedeeld aan meer dan 40 boeren en andere grondeigenaren. Dankzij de actie kunnen inwoners hun woonomgeving groener maken. Het gaat om inheemse..


Lees verder 3 februari 2023   3 mnd oud
Landgoed de Boom

Nieuwe natuur ontwikkelen en tegelijkertijd meer ruimte voor landbouw creëren: Landgoed De Boom in Leusden bewijst dat het kan. Dankzij een goede samenwerking tussen de provincie Utrecht en het landgoed komt daar de komende jaren..


Lees verder 25 januari 2023   4 mnd oud
Aanplant voedselbos in Driebergen

Boeren die hun landbouwbedrijf willen verduurzamen met bomen en struiken, kunnen hier vanaf 1 januari 2023 subsidie voor krijgen. Met deze regeling wil de provincie Utrecht invulling geven aan haar strategisch bosbeleid en..


Lees verder 22 december 2022   5 mnd oud

Archief