Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Pagina 1 van 9 - 90 Resultaten

Daan Bleichrodt, een van de initiatiefnemers van het voedselbosje

Hoe breng je kinderen liefde voor de natuur en kennis over de herkomst van voedsel bij? Door hen te leren moestuinieren! Leerlingen van basisschool de Kameleon in Den Dolder plantten op 16 november 2022 samen met leerkrachten en..


Lees verder 28 november 2022   1 week oud

Het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist aan de rand van Soesterberg wordt deels ingericht als natuurgebied. Voordat we hiermee starten, onderzoeken we eerst uitgebreid of het terrein en de gebouwen geen verontreinigende..


Lees verder 14 november 2022   3 wkn oud
Oostelijke Vechtplassen

De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben het 'Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028' vastgesteld. In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en de verbetering van dit..


Lees verder 21 oktober 2022   1 maand oud
Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) geven het startschot voor de verplaatsing van 50.000 bomen

De provincie Utrecht krijgt de komende jaren flink meer bossen en bomen. Hiervoor worden niet alleen nieuwe bomen gekocht, er worden ook bomen hergebruikt. Komend jaar krijgen maar liefst vijftigduizend bomen op die manier een..


Lees verder 7 oktober 2022   2 mnd oud

Een paar maanden geleden nam schoolouder Susan Vaessen het initiatief om de overwoekerde moestuin van de school flink onder handen te nemen. Dankzij een voucherregeling van de provincie Utrecht werd in een paar maanden tijd een..


Lees verder 7 september 2022   3 mnd oud
Veenweidegebied Utrecht

Maandag 5 september start op RTV Utrecht een nieuwe reeks afleveringen van ‘Mijn Mooiste Plek’. In dit natuurprogramma gaat het over het prachtige Utrechtse landschap, en vooral over hoe je dat landschap kan beleven. In deze..


Lees verder 4 september 2022   3 mnd oud
Droge spreng

Door klimaatverandering en toenemend gebruik van het watersysteem komt dit systeem onder druk te staan. De gevolgen zijn steeds duidelijker zichtbaar op de Utrechtse Heuvelrug. Om het watersysteem te verbeteren slaan overheden en..


Lees verder 8 juli 2022   5 mnd oud

Door de hoge aardgasprijzen gaan veel mensen aan de slag met het isoleren van muren en daken. Daarbij worden regelmatig zeldzame vogels of vleermuizen gedood. De provincie Utrecht heeft hier nu een oplossing voor:..


Lees verder 23 juni 2022   5 mnd oud

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied te verbeteren, is het belangrijk dat de landbouw natuurinclusief wordt. Staatsbosbeheer draagt de komende jaren het beheer van tachtig hectare natuur in polder Demmerik over aan..


Lees verder 16 juni 2022   5 mnd oud
Lunenburgerwaard met schoolkinderen

Het Utrechtse natuurgebied Lunenburgerwaard is de afgelopen maanden flink verbeterd. Zo is er rivierhout aangebracht, is het ooibos uitgebreid en is er een plas- en moerasgebied aangelegd. Het gebied voldoet nu aan de voorwaarden..


Lees verder 10 juni 2022   5 mnd oud

Archief