De karkó schelp (Aliger gigas) lead

Karkó-onderzoek toont veelbelovende resultaten

WWF Nederland
16-FEB-2024 - Van april tot en met december 2023 werden honderd gekweekte jonge karkó-schelpen in de zee bij Curaçao uitgezet met als doel om de natuurlijke populatie van karkó’s te versterken. In het pilotproject ‘Conquer the Future’ blikt marien bioloog Michiel van Nierop terug op veelbelovende resultaten van deze pilot op Curaçao. Dit project wordt binnenkort voortgezet op Bonaire.

Het onderzoek

Volwassen karkóDe Queen Conch Hatchery te Curaçao Sea Aquarium leverde de jonge gekweekte Karkó’s (Aliger gigas) voor het onderzoek. Een deel van de gekweekte karkó’s kwam eerst terecht in het wetlab van CARMABI, dat haar faciliteiten gratis beschikbaar stelde. In dit wetlab werd geëvalueerd hoe gekweekte en niet gekweekte Karkó’s zich ontwikkelden en gedroegen. Vervolgens werden karkó’s in kleine aantallen met zendertjes (tags) uitgezet in zeegrasvelden bij het Spaanse Water. Zeegrasvelden zijn de beste leefomgeving voor deze schelpen. Karkó’s voeden zich met kleine algen en andere organismen die op het zeegras leven, waardoor het zeegras gezond blijft. De uitgezette karkó’s werden via de zenders gemonitord om te analyseren hoe ze zich gedragen in de natuur en wat hun overlevingskans is. 

Resultaten

Er werd geëxperimenteerd op verschillende zeegrasvelden: het inheemse Turtle Grass en invasieve soorten zeegras. De leeftijden van Karkó’s waren ook verschillend, één- en tweejarige karkó’s werden uitgezet. De observaties tonen aan dat krabben een groot deel éénjarige karkó’s opeten en dat de karkó’s (ongeacht leeftijd) slecht overleven in de regenperiode en in extreem warm water. “De overlevingskans is groter bij tweejarige karkó’s omdat die door hun dikkere schelp niet zo gevoelig zijn voor predatoren. Ook moeten we de laatste drie maanden van het jaar vermijden vanwege de slechte weersomstandigheden. Ik ben erg benieuwd wat het onderzoek zal uitwijzen wanneer we gekweekte karkó’s gaan uitzetten in Lac Bay bij Bonaire. Het is in ieder geval duidelijk dat vervolgonderzoek nodig is voordat we kunnen overgaan tot grootschalige herstelprojecten”, legt Michiel van Nierop uit.

Meten en monitoren van de getagde karkó'sJonge karkó-schelp met zender


Samenwerking

Het succesvol uitzetten van kleine karkó’s om de populatie te versterken is alleen mogelijk door medewerking van natuurorganisaties, vissers en de overheid. Er moeten bijvoorbeeld vergunningen worden aangevraagd om de gekweekte karkó’s te mogen vervoeren met de boot van Curaçao naar Bonaire. Het vissen en eten van de karkó zit erg verweven in de Caribische cultuur en de discussie hierover kan gevoelig liggen. De karkó-schelpDaarom blijft communicatie tussen de vissers en het project belangrijk. Om de samenwerking te bevorderen is een overeenkomst getekend tussen de visserijcoöperaties op Curaçao en Bonaire, Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (FKUP) en PISKABON, STINAPA en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). STINAPA is verantwoordelijk voor de supervisie van het project. 

‘Conquer the Future’ ontvangt financiële ondersteuning van WWF-NL en Seacology. Het Dutch Caribbean programma van WWF-NL maakt zich hard voor het versterken en weerbaar maken van kustsystemen tegen bedreigingen zoals klimaatverandering. Het samenwerken met gemeenschappen om hun culturen te behouden en hun leven te verbeteren is het uitgangspunt van Seacology-projecten.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Jeffrey Bernus; Michiel van Nierop