Gekweekte karkó in de omheining

Roze vleugelhoornonderzoek gaat van start op Bonaire

WWF Nederland
18-MRT-2024 - Het onderzoek naar de roze vleugelhoorn, genaamd 'Conquer the Future', is van start gegaan op Bonaire. Dankzij gezamenlijke inspanningen zijn gekweekte jonge roze vleugelhoornen verscheept met de boot vanuit Curaçao naar Bonaire. Deze slakken worden in de zee te Sorobon uitgezet met als doel om de natuurlijke populatie van de roze vleugelhoorn te versterken.

De Queen Conch Hatchery in het Curaçao Sea Aquarium levert de jonge gekweekte roze vleugelhoornen voor het onderzoek en heeft faciliteiten beschikbaar gesteld om het transport goed te kunnen voorbereiden. De roze vleugelhoornen zijn na de zeereis eerst geplaatst in een omheining in het zeegrasveld bij Sorobon zodat ze in een veilige omgeving kunnen acclimatiseren. Het was even zorgelijk toen de olievervuiling op Bonaire plaatsvond, maar gelukkig waren er nauwelijks olieresten in de buurt van de omheining. De olievervuiling had geen impact op de jonge roze vleugelhoornen en alle dieren verkeren in goede gezondheid. Na de gewenningsperiode worden de gekweekte roze vleugelhoornen verplaatst naar het wild waar ze vrij kunnen bewegen in de zee. De uitgezette dieren worden vervolgens via zenders gemonitord om te analyseren hoe ze zich gedragen in de natuur en wat hun overlevingskans is.

Volwassen reuze vleugelhoorn

Gezamenlijke inspanningen

Het uitzetten van kleine roze vleugelhoornen om de populatie te versterken doe je niet alleen. Je werkt samen met natuurorganisaties, vissers en de overheid. Voor het vervoeren van de gekweekte roze vleugelhoornen met de boot van Curaçao naar Bonaire moesten diverse vergunningen worden aangevraagd. Ook voor het uitzetten van de roze vleugelhoornen is een natuurvergunning nodig van het Openbaar Lichaam Bonaire. "Visserijcoöperatie Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (FKUP) heeft gezorgd voor de coördinatie van de reis naar Bonaire. Voor hun aankomst hebben een team, bestaande uit leden van visserijcoöperatie PISKABON en stagiaire Claudia Tonnis, de omheining gebouwd en geïnstalleerd. STINAPA-rangers ondersteunden de stagiaire met het uitzetten van de roze vleugelhoornen in zee. Ook is er door deze groep voor gezorgd dat de roze vleugelhoornen spoedig konden worden ingeklaard en getransporteerd naar de omheining in Sorobon, zodat de vleugelhoornen konden acclimatiseren. Vele handen maken licht werk. Letterlijk en figuurlijk", vertelt projectleider en mariene bioloog Michiel van Nierop. 

PISKABON-leden en stagiaire Claudia Tonnis bouwen de omheining voor de gekweekte roze vleugelhoornen

Om de samenwerking in dit project te bevorderen, is een overeenkomst getekend tussen FKUP, PISKABON, STINAPA en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). STINAPA is verantwoordelijk voor de supervisie van het project. 'Conquer the Future' ontvangt financiële ondersteuning van WWF-NL en Seacology. 

STINAPA-ranger die helpt met het meten van de roze vleugelhoornen

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Michiel van Nierop (leadfoto: gekweekte roze vleugelhoorn in een omheining)