Bomen Actieplan

Bomen Actieplan in provincie Utrecht succesvol: 600.000e boom geplant

Provincie Utrecht
11-MRT-2024 - Met het uitdelen en planten van de 600.000e boom is op donderdag 7 maart op een feestelijke manier stilgestaan bij het afronden van het Bomen Actieplan in de provincie Utrecht. Dit resultaat is onder meer behaald via de succesvolle Bomenuitdeeldagen, waar talloze inwoners de afgelopen jaren gratis bomen hebben opgehaald en geplant.

Provinciale Staten namen eind 2019 een motie aan met daarin de oproep tot het planten van 600.000 bomen in vier jaar tijd. Sindsdien is hier in het Bomen Actieplan door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) veel energie gestoken. Zo zijn de bomenuitdeeldagen een drijvende kracht geweest achter het halen van de 600.000 bomen. In totaal zijn er 326.000 bomen uitgedeeld tijdens de bomenuitdeeldagen met partijen zoals Meer Bomen Nu, Plan Boom, Stukje Natuur, Bosgroepen en UPG. Inwoners hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van dit resultaat. Ook is er bos gerealiseerd door projecten van de provincie en door partijen als Staatsbosbeheer en (particuliere) partijen zoals landgoederen. 

Op naar de volgende 700.000, elke boom telt!

Provincie Utrecht gaat graag door met het grootschalig aanplanten van bomen. Gedeputeerde Mirjam Sterk over de nieuwe ambitie: "Vanaf 2024 starten we met de aanplant van nog eens 700.000 nieuwe bomen. Deze ambitie hebben we verwerkt in het coalitieakkoord en willen we behalen in 2027. De aanplant willen wij weer voor de helft invullen door middel van de zeer succesvolle bomenuitdeeldagen, samen met partijen als het LEU en NMU. Meer bomen zijn onder meer belangrijk voor het tegengaan van de stijging van de temperatuur en het welzijn van mensen. Elke boom telt!"

Aanleg houtsingel

De 600.000e boom is aangeplant op het erf van Thara van Winden in Woerden. De boerin maakt en verkoopt ijs en is daarnaast kindercoach. Ze heeft gebruik gemaakt van de bomenuitdeelactie en met de boompjes een houtsingel aangelegd. Thara: "De houtsingel komt rondom de paardenpaddock en zal zorgen voor schaduw en beschutting tegen de wind. De paarden kunnen er ook van eten als extra aanvulling op hun rantsoen. Daarnaast wordt het landschap door de houtsingel meer verfraaid."

De 600.000e boom wordt geplant

Strategisch bosbeleid

Provincies hebben van het Rijk de opdracht gekregen om 10 procent meer bomen in 2030 te realiseren in Nederland, een totale oppervlakte van 37.400 hectare. In Utrecht gaat het om de realisatie van 1.500 ha meer aan bos. In de provinciale Bossenstrategie heeft provincie Utrecht aangegeven dit onder andere te doen met bomenuitdeeldagen, waarbij we samenwerken met verschillende partijen zoals NMU en LEU. De realisatie van meer bos is ook opgenomen in het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG).

Meer informatie

Tekst en foto's: provincie Utrecht