Aanplant Agroforestry op Dairy Campus (exclusief eenmalig WUR)

Experiment met bomen op Dairy Campus

Wageningen University & Research
12-MRT-2024 - Donderdag 7 maart is op Dairy Campus in Leeuwarden met de aanplant van een smaakvolle voederhaag gestart. We doen dit ten behoeve van onderzoek naar het knabbelgedrag van melkvee. Bezoekers krijgen in de toekomst goed zicht op het experiment, dat twee vragen moet beantwoorden.

De voederhaag bestaat uit zeven boomsoorten die in zo’n volgorde worden neergezet dat een 'cafetariaexperiment uitgevoerd kan worden. Zodra de boompjes wat groter zijn, wordt onderzocht in welke mate koeien van de haag knabbelen en naar welke boomsoorten hun voorkeur uitgaat. Ook wordt er onderzoek gedaan naar beheer en biodiversiteit in en rondom de haag. De tweede vraag richt zich op het veranderende beheer voor de boer als het gaat om zaaien, bemesten en oogsten.

Aanplant agroforestry op Dairy Campus

De haag is aangeplant in het kader van het project 'Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit', waar Wageningen University & Research samen met melkveehouders in de noordelijke provincies kennis ontwikkelt over de inpassing van agroforestry op melkveebedrijven ten behoeve van klimaat en biodiversiteit.

De voederhaag bestaat uit de volgende zeven soorten:

  • amandelwilg,
  • veldesdoorn,
  • hazelaar,
  • linde,
  • zwarte els,
  • fladderiep,
  • Anna Paulowniaboom (niet invasief)

Het traditionele open landschap van de voormalige Middelsee waarin Dairy Campus zich bevindt, wordt niet verstoord door de 210 meter lange haag.

Aanplant agroforestry op Dairy Campus

Het project wordt gefinancierd door de gemeente Leeuwarden, de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het melkveefonds, Land- en Tuinbouworganisatie Noord en vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Partners in het project zijn Van Hall Larenstein, de milieufederaties uit de drie noordelijke provincies, PlatformCO2Neutraal en Agrarisch Collectief Waadrâne.

Meer informatie

Tekst: Milja Roosjen, Dairy Campus, Wageningen Livestock Research
Foto's: Milja Roosjen (leadfoto: aanplant agroforestry op Dairy Campus)