Natuurberichten

Uitgever: Wageningen University & Research

Wageningen University & Research is een internationaal toonaangevende kennisinstelling die essentiële bijdragen levert aan de kwaliteit van leven.

Pagina 1 van 11 - 109 Resultaten

In de afgelopen eeuw hebben zich zeven exotische rivierkreeften in Nederland gevestigd. Ze veroorzaken schade aan ons ecosysteem, waterkeringen en oevers. Binnen het Kennisplatform Rivierkreeft II wordt samengewerkt om antwoorden..


Lees verder 18 november 2022   3 wkn oud
Voedselbos illustratie

Zoogdieren en vogels spelen een rol in het ecosysteem van een voedselbos. Ze vormen een bedreiging, maar ook een oplossing. Sturen in hun aanwezigheid is dan ook geoorloofd. Dat concluderen masterstudenten van Wageningen..


Lees verder 16 november 2022   3 wkn oud
Waterdiertjes zoeken Vlinderboom

Burgerwetenschap is booming. Op Nature Today staan met grote regelmaat natuurberichten waarvan de informatie mede is gebaseerd op citizen science. Maar citizen science is ook uitdagend. Toonaangevende experts van Wageningen..


Lees verder 20 oktober 2022   1 maand oud
Orang-oetan

In een nieuwe studie van 33 orang-oetandeskundigen uit de hele wereld, waaronder professor Douglas Sheil, is nagegaan wat er in de komende tien jaar met de Borneose orang-oetans zou gebeuren onder verschillende visies op beheer. ..


Lees verder 16 oktober 2022   1 maand oud
Kraanvogels

Vogelaars opgelet! De komende weken staan in het teken van de kraanvogeltrek. Als de wind even goed staat kunnen er soms wel duizenden ‘kranen’ over ons land vliegen. Maar zelfs met die aantallen is het niet makkelijk om ze te..


Lees verder 14 oktober 2022   1 maand oud
Een kijkje bij een boerenbedrijf

Om de hoeveelheid ammoniak die in de natuur terechtkomt te verminderen, streven Rijk en provincies naar extensivering van een deel van de landbouw, vooral in zones rond stikstofgevoelige natuur. Ook het verbeteren van..


Lees verder 26 september 2022   2 mnd oud
Tiny Forest de Bostimist aangelegd op het schoolplein van de basisschool De Optimist in de gemeente Almere.

Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek van Wageningen Environmental Research laat zien dat de temperatuur in de zomer in een Tiny Forest meer dan 20 graden lager kan..


Lees verder 5 september 2022   3 mnd oud
Wolfhezer heide

Momenteel is er veel discussie over het loslaten van kritische depositiewaarden voor gebruik in beleid vanwege twijfels die worden ingebracht over de betrouwbaarheid ervan. Onderzoekers van WUR leggen in dit natuurbericht uit dat..


Lees verder 5 september 2022   3 mnd oud
Heide en bos stikstof

In een notitie van twee emeritus hoogleraren van WUR wordt de wetenschappelijk basis van het stikstofbeleid aangevallen. Hoogleraren en onderzoekers van WUR en RUG leggen in onderstaand artikel, aan de hand van een aantal..


Lees verder 29 augustus 2022   3 mnd oud
Peperboompje

‘Operatie peperboompje’ is een reddingsplan voor ruim honderd bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Het project is nu een jaar onderweg en de eerste resultaten zijn positief. Een mooi moment om te laten zien hoe dit project..


Lees verder 15 augustus 2022   3 mnd oud

Archief