Dagboek J.P. Thijse - primair

150 jaar geschiedenis natuurbescherming in podcast 'Toekomst voor Natuur'

De Vlinderstichting
25-APR-2024 - De natuurbescherming in Nederland is bijna anderhalve eeuw oud. Er veranderde in die tijd veel. In een nieuwe serie in de podcast 'Toekomst voor Natuur' worden bijzondere mensen en momenten uitgelicht. De eerste aflevering van deze serie ‘Groene schouders’ verscheen recent.

Het Naardermeer was het eerste officiële natuurreservaat van ons landTussen de kap van het laatste Nederlandse oerbos, het Beekbergerwoud, in 1871 en nu is er veel veranderd in onze omgang met natuur. De eerste natuurbeschermingsorganisaties ontstonden eind 19e eeuw en het eerste natuurmonument werd aangekocht in 1906: het Naardermeer. Sindsdien raakte natuurbescherming in een stroomversnelling, maar dit ging niet zonder slag of stoot. Voortdurend moesten natuurbeschermers rekening houden met andere belangen zoals ruilverkavelingen en economische ontwikkelingen, maar ook veranderingen in de maatschappij. Draagvlak in de samenleving werd in de loop van de 20e eeuw steeds belangrijker. Interne kritiek was er ook en die leidde soms tot een omslag in het denken.

De ongeveer 150-jarige geschiedenis van natuurbescherming in de Lage Landen staat centraal in een nieuwe serie in de podcast 'Toekomst voor Natuur'. Natuurbeschermer Anthonie Stip verkent de komende tijd in diverse podcastafleveringen de rijke geschiedenis van natuurbescherming. De centrale vraag daarbij is op wiens schouders de huidige natuurbescherming staat. Vandaar ook de naam ‘Groene schouders’ voor deze serie.

De bekende schoolplaat van M.A. Koekoek over het Naardermeer

Natuurbeschermer van het eerste uur: Jac. P. ThijsseIn de podcastserie wordt 150 jaar natuurbescherming besproken in vijf kantelpunten, de eerste rond 1900 en de laatste rond 2010. Er staan afleveringen op de planning over bijzondere mensen en momenten die een bepalende invloed hadden op het verloop van de geschiedenis. Vaak is de invloed van hun denken of handelen tot op de huidige dag zichtbaar.

Onlangs verscheen de eerste aflevering van 'Groene schouders', een gesprek met Henny van der Windt, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Henny promoveerde in 1995 op het proefschrift ‘En dan: wat is natuur nog in dit land. Natuurbescherming in Nederland 1880-1990’.

Meer informatie 

  • Nieuwe afleveringen van de podcastserie 'Groene schouders' verschijnen de komende maanden in de podcast 'Toekomst voor Natuur'. Deze podcast verschijnt elke twee weken en behandelt actuele en tijdloze thema’s uit natuur en natuurbescherming in de Lage landen. Hij wordt gemaakt door De Vlinderstichting en is gratis te beluisteren op alle podcastplatforms. 

Tekst: Anthonie Stip, De Vlinderstichting
Beeld: Allardpierson.nl (leadfoto: fragment uit het dagboek van J.P. Thijse); Martijn de Valk; UnlimitedOriginals.com; Heimansenthijssestichting.nl