Groene Bondgenoten steunt vrijwilligers met Stimuleringsfonds

Groene Bondgenoten, Vogelbescherming Nederland
23-MEI-2024 - Na een succesvolle eerste ronde van het Stimuleringsfonds van Groene Bondgenoten is de tweede ronde gestart. Het fonds is door Groene Bondgenoten in het leven geroepen om samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te stimuleren en hun activiteiten voor een betere kwaliteit van de groene leefomgeving financieel te ondersteunen. Niet alleen in beschermde natuurgebieden, maar juist ook daarbuiten.

Groene vrijwilligersgroepen spelen een zeer belangrijke rol in het behoud en herstel van biodiversiteit in hun eigen omgeving. Deze groepen kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Ondersteuning voor praktische zaken

Dit fonds ondersteunt projecten van groene vrijwilligers die samenwerken om de kwaliteit van de groene leefomgeving (ook in bebouwde omgeving) te verbeteren. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om activiteiten en bijeenkomsten voor de oprichting, versterking of uitbreiding van samenwerking tussen groene vrijwilligersgroepen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een training of cursus op locatie voor leden van verschillende vrijwilligersgroepen. Maar ook activiteiten gericht op kennisdelen met andere vrijwilligersgroepen, of het organiseren van een netwerkbijeenkomst of veldbezoek in de eigen gemeente, voor bestuurders, beheerders en/of andere relevante betrokkenen. Alles om samenwerking aan te zwengelen of uit te breiden.

Basiskwaliteit en Omgevingswet

Groene vrijwilligersgroepen worden uitgenodigd om met initiatieven te komen gericht op de Omgevingswet en het verbeteren van de Basiskwaliteit Natuur. Bij die eerste gaat het om publieksparticipatie ten aanzien van het gemeentelijk Omgevingsprogramma. Bij de publieksparticipatie kan gebruik gemaakt worden van de methode Basiskwaliteit Natuur om de natuurkwaliteit in de eigen omgeving te meten, te verbeteren en landschappen duurzaam in stand te houden. Dit is nodig omdat veel algemene soorten buiten de natuurgebieden in aantallen afnemen.

Om die Basiskwaliteit Natuur - de minimale standaard van de aanwezigheid van algemene, wijdverspreide wilde planten en dieren – te kunnen meten is monitoring noodzakelijk. Daarom valt het opzetten van monitoring in het eigen gebied binnen de mogelijkheden voor een aanvraag. En dat geldt ook voor activiteiten om de biodiversiteit te verhogen, bijvoorbeeld het laten maken van een ontwerp of aankoop van plantmateriaal.

Verhoog de impact

Iedere groene vrijwilligersgroep kan een aanvraag indienen met een maximaal bedrag van € 1.000. Het fonds is geopend tot 30 november 2024 of zolang er budget beschikbaar is. Aanvragen worden doorlopend op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Na beoordeling wordt binnen zes weken de aanvraag toegekend. Het bedrag moet dan binnen één jaar na toekenning zijn besteed.

Meer informatie, de benodigde documenten en een beschrijving van de werkwijze zijn te vinden op Groenebondgenoten.nl en via deze link.

Tekst: De Groene Bondgenoten
Foto: Ernst Bos