Ruim dertig kilometer natuurherstel aan Grebbeliniedijk voltooid

Provincie Utrecht
27-MEI-2024 - Tussen 2018 en april 2024 herstelde de provincie Utrecht samen met Staatsbosbeheer 34 kilometer natuur aan de Grebbeliniedijk. Dit deden ze voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Door deze maatregel is het leefgebied voor kwetsbare dier- en plantensoorten verbeterd en is het belang van de Grebbelinie als ecologische verbindingszone vergroot. Op 22 mei 2024 werd deze mijlpaal gevierd.

De Grebbelinie is een historische verdedigingslinie waar de geschiedenis nog goed in het landschap te lezen is. Ook vormt de linie een belangrijke ecologische verbinding binnen het Natuurnetwerk Nederland (een netwerk van op elkaar aaneengesloten natuurgebieden in ons land) en verbindt de linie verschillende landschappen in de Gelderse Vallei.

Ideaal leefgebied voor dieren

De Grebbelinie heeft veel verschillende leefomgevingen: droge en vochtige beplantingen, grasland, verschillende bloeiende planten, kruidachtige plantensoorten en water. Dit maakt het een ideaal leefgebied voor dieren zoals reeën, dassen, otters en boommarters. Zij bewegen zich in de beschutting van de dijken makkelijk van het ene naar het andere leefgebied. Dit geldt ook voor amfibieën en insecten. Vleermuizen vinden hier voedsel en schuilplaatsen in oude boomholtes en de bunkers langs de Liniedijk.

Zes jaar keihard gewerkt

Op 22 mei 2024 droeg Mirjam Sterk, gedeputeerde voor onder andere natuur en landbouw bij de provincie Utrecht, symbolisch het beheer over aan Jelka Both, hoofd Staatsbosbeheer in de provincie. "Zes jaar lang is hier op de Grebbelinie keihard gewerkt om de natuur te herstellen", aldus Mirjam Sterk. "Het geduld van de fervente wandelaar is daarmee behoorlijk op de proef gesteld. Maar, zoals we kunnen zien, is dat zeker niet voor niks geweest. Maar liefst 34 kilometer natuur is hersteld, waardoor de biodiversiteit in dit gebied weer toe kan nemen en het Natuurnetwerk Nederland wordt versterkt. Wij dragen het beheer vanaf nu met alle vertrouwen over aan Staatsbosbeheer en we hopen dat veel mensen gaan genieten van dit geweldig mooie stuk natuur in onze provincie."

Mirjam Sterk (rechts) draagt het beheer symbolisch over aan Jelka Both

Herstel cultuurhistorische elementen

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het dunnen van de begroeiingen op de dijklichamen. Het dunnen zorgt ervoor dat karakteristieke bomen zichtbaarder zijn en dat er meer lichtinval ontstaat, waardoor struiken en kruiden beter ontwikkelen. Ook is er veel herstelwerk verricht aan de hellingen van de dijk. Er zijn geulen opgevuld en struiken geplant om verdere schade te voorkomen. Daarnaast zijn verschillende cultuurhistorische elementen weer beter zichtbaar en is de recreatieve beleving versterkt. 

Onderdeel Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in ons land. Dit netwerk is belangrijk voor de natuur, want grotere natuurgebieden zijn beter bestand tegen droogte, klimaatverandering en andere schadelijke invloeden. Ook bieden ze ruimte aan meer soorten planten en dieren. Tot slot kunnen planten en dieren zich via het netwerk makkelijker verspreiden. Het Natuurnetwerk Nederland is een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid van de provincie Utrecht.

Samenwerking verschillende partijen

In dit project heeft de provincie Utrecht samengewerkt met Staatsbosbeheer, de gemeentes Woudenberg en Leusden, en het Waterschap Vallei en Veluwe. Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland en Staatsbosbeheer is beheerder van de natuur en het landschap rondom de Grebbelinie.

Tekst en foto's: Provincie Utrecht