Bleached coral.

Wereldwijde koraalbleking aan de gang 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
25-MEI-2024 - Er is momenteel sprake van een wereldwijde massale koraalbleking, de tweede wereldwijde bleking van dit decennium. Experts van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en International Coral Reef Initiative (ICRI) voorspellen dat deze ernstiger zou kunnen zijn dan die van vorig jaar.

De herhaling van koraalbleking met een dergelijke intensiteit en frequentie benadrukt de voortdurende uitdaging van klimaatverandering. Het heeft grote impact op de mariene biodiversiteit in het (Nederlands) Caribisch gebied en daarbuiten.  

Koraalbleking 

Koraalbleking is een fenomeen dat mariene ecosystemen over de hele wereld treft. Het wordt veroorzaakt door stressfactoren zoals temperatuurschommelingen, lichtvariatie of veranderingen in nutriëntenniveaus (voedingsstoffen in het water). Onder extreme omstandigheden verdrijven koralen de symbiotische algen die in hun weefsels leven, wat leidt tot verlies van kleur en vitaliteit. Hoewel gebleekt koraal geen gegarandeerde dodelijke afloop heeft, wordt het vatbaarder voor sterfte onder verhoogde en langdurige stress.

Gebleekt koraal

Vergelijking met vorig jaar 

In voorgaande jaren ondervonden koraalriffen aanzienlijke verbleking als gevolg van ongewoon hoge oceaantemperaturen. Dit jaar lijkt de situatie te verergeren met nog hogere temperaturen. Dat wijst op een mogelijk ernstiger effect op de gezondheid van koraal en op koraalbleking op grotere schaal. De huidige temperatuurstress is eerder begonnen dan normaal. En dat terwijl sommige koralen nog niet zijn hersteld van de koraalbleking van vorig jaar.

In voorgaande jaren ondervonden koraalriffen aanzienlijke verbleking als gevolg van ongewoon hoge oceaantemperaturen

Beschermende maatregelen getroffen 

Ondanks de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, bieden de inspanningen voor natuurbehoud een sprankje hoop. Verschillende organisaties in de Nederlandse Caraïben zetten zich in voor het beschermen van koraalriffen door middel van beschermd gebiedsbeheer, onderzoek, behoud, educatie en herstelinitiatieven. De gecombineerde inspanningen van natuurbeschermers, beleidsmakers, wetenschappers en lokale gemeenschappen spelen een cruciale rol bij het behoud van deze kwetsbare ecosystemen. 

Lokale bedreigingen aanpakken en veerkracht bevorderen 

Naast de wereldwijde klimaatverandering dragen lokale factoren, zoals ongereguleerde kustontwikkeling, ontoereikend afvalbeheer en invasieve soorten, bij aan de aantasting van koraalriffen. Daarnaast wordt natuurbehoud belemmerd door onvoldoende duurzame financiering. Het aanpakken van deze problemen is, naast inspanningen voor rifbescherming en -herstel, essentieel voor het vergroten van de veerkracht van koraalecosystemen.

Koraalriffen zijn van onschatbare waarde voor mens en natuur

De waarde van koraalriffen 

Koraalriffen leveren diensten van onschatbare waarde, voor zowel het zeeleven als voor menselijke gemeenschappen. Ze fungeren als natuurlijke barrières, beschermen kustlijnen tegen erosie en stormschade, en ze ondersteunen de visserij- en toerismesectoren. Die zijn van vitaal belang voor de economie en het welzijn van de Nederlandse Caraïben.

Tot slot

De voortdurende koraalbleking is een grimmige herinnering aan de dringende noodzaak om klimaatverandering en de impact ervan op mariene ecosystemen aan te pakken. Door collectieve actie en duurzame initiatieven kunnen we werken aan het behoud van deze waardevolle koraalriffen voor toekomstige generaties.

Meer informatie 

  • De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ondersteunt (wetenschaps)communicatie en -outreach in de Nederlands Caribische regio door natuurgerelateerde (wetenschappelijke) informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA's nieuwsplatform BioNews en de pers.
  • Bekijk de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en kijk hoe je kan helpen.
  • Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de (in)directe gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Mark Vermeij, CARMABI