Klimaatverandering

De meest belangrijke reden om De Natuurkalender te starten was om te bepalen wat het effect van veranderingen in weer en klimaat op de natuur is. Het was al duidelijk dat het tijdstip waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zich voordoen sterk bepaald wordt door de weersomstandigheden. In ons land is vooral temperatuur bepalend. Dan is te verwachten dat als het klimaat verandert en de temperatuur stijgt dat er fenologische veranderingen gaan optreden. Een van de krachten van De Natuurkalender is dat gedurende het groeiseizoen direct het effect van de recente weersomstandigheden in de fenologie zichtbaar wordt.

De Natuurkalender kwam op een goed moment. Het klimaat in Nederland is sterk aan het veranderen. In onderstaande grafiek staat voor de periode 1706 tot en met 2015 de gemiddelde jaartemperatuur weergegeven (blauwe lijn). De zwarte lijn geeft het voortschrijdend dertig-jarig gemiddelde weer. Een gemiddelde temperatuur van dertig jaar wordt door meteorologen gebruikt om de 'normaal' te bepalen. Je hebt altijd variaties van jaar tot jaar maar als je over een periode van 30 jaar het gemiddelde neemt dan zie je over het algemeen weinig variatie. In de grafiek is te zien dat dit in de afgelopen 300 jaar ook redelijk op ging, de normaal varieerde tussen de 8,6 en 9,4 graden Celsius. Vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw stijgt de normaal sterk tot 10,3 graden Celsius. Het warmste jaar in deze periode was 2014 met een gemiddelde temperatuur van 10,7 graden Celsius.

Gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt in de periode 1706 tot en met 2015 Gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt in de periode 1706 tot en met 2015 (Bron: KNMI)

Meer informatie over klimaatverandering is te vinden op de website van het KNMI.