Kleine watersalamander

Triturus vulgaris. Kleine watersalamander, man Kleine watersalamander (Bron: Kees Marijnissen, Saxifraga)

Triturus vulgaris

Fenologie: De eerste Kleine watersalamanders kunnen al in de tweede week van februari worden waargenomen.
Beschrijving: De mannetjes en vrouwtjes van de Kleine watersalamander zijn in de landfase eenvormig bruin. In de periode dat ze het water ingaan (waterfase) krijgen de mannetjes een kleurig paarkleed. De buik is oranje-geel met zwarte stippen. De vrouwtjes blijven onopvallend bruin. De eitjes worden individueel verpakt in waterplanten, en zijn hierdoor moeilijk vindbaar.
Eieren: Eieren van de Kleine watersalamander zijn in tegenstelling tot die van kikkers en padden individueel verpakt waterplanten. Ze zijn voor de leek moeilijk vindbaar, en we verzamelen hier geen waarnemingen van.
Habitat: De Kleine watersalamander is de meest algemene salamander in Nederland. Hij kan overal in het land worden aangetroffen in sloten en poelen die niet teveel vis bevatten.

Voor De Natuurkalender nemen we waar:

  • Eerste individu (in het water of daarbuiten)

Waarnemingen voor deze soort