Nationale Biodiversiteitsdag

22-mei-2019

Op 22 mei organiseert IPC Groene Ruimte de Nationale Biodiversiteitsdag.

Middels diverse workshops krijgt u de praktische mogelijkheden te zien voor het creëren van kansen voor biodiversiteit en ook hoe aanwezige kennis en informatie u kunnen helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit. Daarnaast wordt getoond wat er op korte en lange termijn gedaan kan worden om de biodiversiteit te behouden en zo veel mogelijk te verbeteren.

De initiatieven die tot nu toe genomen zijn en de initiatieven die nu genomen kunnen worden, worden aan de hand van ‘best practices’ gedeeld. Er is veel kennis en informatie, maar wanneer dit gekoppeld wordt aan kunde in de praktijk werken we samen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving waardoor biodiversiteit een verruiming wordt in plaats van een beperking.

Het programma bestaat in beginsel uit een divers aanbod van workshops, demonstraties en voorlichtingssessies. U, als deelnemer, bepaalt welke onderdelen er werkelijk een meerwaarde hebben door u aan te melden voor vier workshops. Bij voldoende belangstelling gaat een onderdeel ook daadwerkelijk door. Bij veel belangstelling zullen er zelfs meerdere sessies zijn.

Onder andere de volgende sprekers verzorgen een workshop of lezing:

  • Vincent Nederpel - Heijmans
  • Jip Louwe Kooijmans - Vogelbescherming Nederland
  • Albert Vliegenthart - De vlinderstichting
  • Theo Verstrael - Sovon Vogelonderzoek Nederland
  • Maarten Veldhuis - Waterschap Vallei en Veluwe
  • Erwin Goutbeek – Ecogroen
  • En meer!

Voor meer informatie of inschrijven kijk op: www.nationalebiodiversiteitsdag.com


Meer agenda

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen