OBN Webinar Natte Dooradering: biodiversiteit in sloten veenweidegebied

15-jun-2021

Nederland kent een uitgebreid netwerk van natte dooradering in het landschap bestaande uit ruim 300.000 km aan sloten. In het agrarisch gebied staan soorten onder zware druk, maar hoe staat het precies met de biodiversiteit in die sloten? Omgevingskenmerken van ANLb-doelsoorten en KRW-indicatorsoorten (macrofauna, waterplanten) worden nader onder de loep genomen in een uitgebreide regressie-analyse en gecombineerd met kansenkaarten en hotspotkaarten. Methode en resultaten worden gekoppeld aan praktische beheeradviezen. Aanbevelingen komen aan de orde voor boeren, collectieven, waterschappen, provincies en terreinbeheerders. Ben je gefascineerd door het slootleven, dan zien we je graag op dit Webinar!

Klik hier voor meer informatie.


Meer agenda

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen