Glasaal spotten langs de kust

19-mei-2022

In het kader van de World Fish Migration Day (WFMD) op 21 mei, waarbij wereldwijd aandacht wordt geschonken aan het belang van vrije migratieroutes voor vissen, kun je op donderdag 19 mei langs de hele kust plaatsen bezoeken waar glasaal wordt geteld. Tijdstip: na zonsondergang.

Sinds 2014 trotseren honderden vrijwilligers jaarlijks van februari tot juni weer en wind om langs de Nederlandse kustlijn intrekkende glasaaltjes (jonge palingen) te tellen. Belangrijk werk, want deze data geven ons een goed beeld over hoe het gaat met de paling. Vind je het leuk om te kijken hoe dit in zijn werk gaat? Dat kan! Kijk hier voor de locaties of ga naar ravon.nl/glasaal voor meer informatie.

Kruisnetten langs de kustlijn

Locaties kruisnetmonitoringLocaties kruisnetmonitoring (Bron: RAVON)

De glasalen worden op tientallen locaties en in verschillende samenwerkingsverbanden geteld met behulp van kruisnetten, voor een groot deel door vrijwilligers. Dit gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden de migratieknelpunten voor glasaal en andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars, in beeld gebracht. Zo kunnen waterbeheerders maatregelen nemen om de intrekmogelijkheden te verbeteren. Dankzij de verzamelde gegevens kunnen we ook trends volgen en zien of de soort zich herstelt.

Aanmelden

Meer informatie

Over het glasaal spotten


Meer agenda