Symposium 'Van de regen in de droogte'

30-jun-2022

De natuur heeft het zwaar: beken vallen droog waardoor zeldzame vissen sterven, de voortplanting van amfibieën en libellen in droogvallende vennen en poelen mislukt, dassen kunnen niet meer bij hun lievelingsvoedsel - regenwormen en veel planten hebben last van verdroging. Is het vasthouden van water dé oplossing? Tegen welke uitdagingen lopen boeren, waterschappen, overheden, terreinbeheerders en soortenorganisaties aan? En hoe kunnen we van elkaar leren en samenwerken aan oplossingen tegen verdroging? Die vragen staan centraal tijdens het symposium: Van de regen in de… droogte!

Het symposium vindt plaats in het Maria Montessorigebouw in Nijmegen. Klik hier om je aan te melden


Meer agenda