Kennisuur Verbetering strooiselafbraak

29-jun-2023

OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor interactie. De webinars zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met natuurherstel. Deelname is gratis. 

De serie start in maart 2023 en vindt maandelijks plaats, op een donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 

In veel bos- en natuurterreinen is de mineralenbalans verstoord door de overmatige stikstofdepositie. Die verstoorde balans heeft een effect op het bodemleven en daarmee ook op de strooiselafbraak. Voedingsstoffen blijven in het strooisel zitten en zijn niet meer beschikbaar voor planten. Hoe kunnen we dit herstellen?

OBN deed een onderzoek, waarvan de resultaten in dit Kennisuur worden toegelicht. Meer informatie en aanmelden kan op de site van OBN Natuurkennis.


Meer agenda