Veldwerkplaats Gentiaanblauwtje

4-sep-2023

Veldwerkplaatsen van de VBNE zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk.

De Veldwerkplaats op 4 september, in Nationaal Park De Hoge Veluwe, staat in het teken van het herstel van de levensvatbaarheid van het gentiaanblauwtje.

De levenscyclus van het gentiaanblauwtje, een bedreigde vlinder van natte heide en schraallanden, is complex. Een stikstof- en droogtegevoelig habitat, een zeldzame waardplant en waardmieren waarover nog veel onbekend, zorgen voor veel vragen over de beste route naar herstel.
In een landelijk onderzoek hebben Science4Nature en De Vlinderstichting de expertises gebundeld om de levensvatbaarheid van het gentiaanblauwtje over de hele levenscyclus op landschapsschaal te onderzoeken. Daarbij is aandacht besteed aan zowel de habitatcondities, met bijzondere aandacht voor de rol van de waardmieren, als aan de populatiegenetica.
Tijdens de veldwerkplaats In Park de Hoge Veluwe zullen deze verschillende aspecten worden toegelicht in het bredere kader van herstelbeheer op landschapsschaal.

Aanmelden kan op de site van de VBNE.


Meer agenda