Veldwerkplaats Bramen in het natuurbeheer

19-sep-2023

Veldwerkplaatsen van de VBNE zijn bijeenkomsten waarbij nieuwe en specifieke kennis over een bepaald beheergerelateerd onderwerp wordt gedeeld en
bediscussieerd. Deskundigen vertellen over inzichten uit recent onderzoek, beheerders delen hun eigen ervaringen in het veld en met elkaar wordt er gediscussieerd over de toepasbaarheid van deze kennis en kunde in de praktijk.

Deze veldwerkplaats over bramen op 7 september zat zo snel vol dat deze nogmaals wordt aangeboden op 19 september. Deze veldwerkplaats staat in het teken van 'Bramen in het natuurbeheer' en vindt plaats in Hummelo.

In deze veldwerkplaats vertellen ecologen Rense Haveman en Iris de Ronde over de soortenrijkdom en de ecologie van de diverse soorten bramen in het landschap. We gaan het hebben over de oorzaken van bramendominanties in het landschap, over de vraag wanneer bramen daadwerkelijk een probleem vormen en wat je hieraan zou kunnen doen in het beheer. ’s Middags gaan we op zoek naar de bramenrijkdom in natuurgebied het Hekenbroek en zullen we de discussie voeren over de bramen als probleem, of als waarde.  

Aanmelden kan op de site van de VBNE.


Meer agenda