Kennisuur De ene braam is de andere niet

19-okt-2023

OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor interactie. De webinars zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met natuurherstel. Deelname is gratis. 

De serie vindt maandelijks plaats, op een donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Meer informatie en aanmelden kan op de site van OBN Natuurkennis.

Het wordt tijd voor eerherstel van de braam in Nederland. Op dit moment is de eerste associatie met de soort: het is dè indicator van verslechtering van natuur in Nederland, veroorzaakt door een overdaad aan stikstof. Maar wat we ons niet beseffen. Nederland is een Bramenland, met meer dan 220 verschillende soorten! Door de klimatologische ligging van Nederland zijn bramen echter vanouds prominent aanwezig in grote delen van ons landschap. 
De grote soortenrijkdom van bramen gaat samen met een brede variatie aan specifieke groeiplaatsen en iedere regio heeft zijn eigen palet aan soorten. Onder de bramen gaan ook soorten schuil die karakteristiek zijn voor oude bossen en cultuurlandschappen. Het zijn dus lang niet altijd de ‘ecologische rampen’ waarvoor ze versleten worden.  
 
In dit OBN Kennisuur vertelt Rienk-Jan Bijlsma van Wageningen UR over de soortenrijkdom en de ecologie van de diverse soorten bramen in het landschap. Daarbij gaat hij ook in op hoe je braamsoorten en ‘verbraming’ kan gebruiken als indicatoren voor goede en minder goede natuurkwaliteit, wat de oorzaken zijn van bramendominanties en wat je kan doen als bramen een probleem vormen. 


Meer agenda