Symposium Natuurdata en (ruimtelijke) gebiedsopgaven

8-apr-2024

De provincie Noord-Brabant en SoortenNL organiseren een symposium over de wereld van het datagedreven natuurbeleid en -beheer, citizen science en de waarde van natuurdata voor gebiedsprocessen, transitieopgaven en andere maatschappelijke, ruimtelijke vraagstukken. Het doel van de dag is in beeld brengen wat je zoal met (biodiversiteits)data kan in de context van de ruimtelijke ordening.

Het symposium is bedoeld voor alle professionals  die betrokken zijn bij gebiedsprocessen, transitieopgaven, RO opgaven, natuuropgaven én citizen science: professionals van provincies, waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders, natuurorganisaties, kennisinstellingen, agrarische natuurverenigingen en adviesbureaus.

Tijdens het symposium komen de volgende vragen aan bod:

Wat is het belang van goede natuurdata voor natuurbeleid én de huidige gebiedsopgaven?
Wat weten we van natuur & wat weten we nog niet?
Wat is de potentie van citizen science?
Wat zijn goede voorbeelden?
Wat zijn de kennisvragen en beleidsvragen die op ons afkomen?

Klik hier voor het volledige programma en om je aan te melden.


Meer agenda