Akkervogelsymposium

21-okt-2017

In 2006 werd op het Vlaams-Nederlands symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ de noodklok geluid. Soorten als veldleeuwerik, grauwe gors of patrijs verdwenen massaal uit het cultuurlandschap. Natuurpunt, Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief organiseren op 21 oktober een vervolgsymposium in Leuven. Kan de uitsterfgolf op het akkerland gekeerd worden? Waarom hebben veel akkervogels het nog altijd zo moeilijk? Wat hebben we over ze geleerd? Wat is de betekenis geweest van agrarisch natuurbeheer en welke lessen kunnen we trekken voor de komende tien jaar?

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen doen we aan de hand van een aantal boeiende sprekers uit binnen- en buitenland. Zo leren we meer over de beschermingsaanpak voor patrijs in Duitsland en grauwe gors in Schotland. In het panelgesprek komen we tot de hamvraag: hoe kunnen we bereiken dat we in onze landbouwgebieden akkervogels kunnen blijven zien en horen?

Het symposium vindt plaats in het provinciehuis van Leuven en staat open voor alle bij akkervogels betrokkenen, waaronder onderzoekers, medewerkers van landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties, beleidsmedewerkers en vrijwilligers. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (max. 200 plaatsen). Aanmelden kan tot 14 oktober via de website van Natuurpunt.

Programma Akkervogelsymposium 21 oktober 2017

09:15 uur - Ontvangst met koffie

10:00 - 12:15 uur

 • Een terugblik op 10 jaar akkervogelbeheer  Olivier Dochy, provincie West-Vlaanderen
 • Organisatie en resultaten van akkervogelmonitoring in Vlaanderen  Luc Debruyn, INBO
 • Punttellingen, een krachtige methode voor monitoring  Wouter Vansteelant, Werkgroep Grauwe Kiekendief
 • Over biodiversiteit en natuurbescherming in agrarisch gebied  David Kleijn, WUR

Middaglunch en postersessie (pdf; 0,3 MB)

13:45 - 17:00 uur - Case studies en panelgesprek

 • Onderzoek en bescherming van patrijs  Eckhard Gottschalk, Universiteit Göttingen
 • Targeted agri-environment schemes for the Corn Bunting in Scotland  Jeremy Wilson, RSPB Scotland
 • De zwanenzang van grauwe gors in Vlaanderen  Robin Guelinckx, Werkgroep Grauwe Gors
 • Tien jaar bijleren over veldleeuwerik  Henk Jan Ottens, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
 • Akkervogels in een natuur-inclusieve landbouw – panelgesprek
 • Wiebren van Stralen, programmaleider Living Labs natuurinclusieve landbouw
 • Lieve de Schampelaere, voorzitter Natuurpunt
 • Peter Harry Mulder, akkerbouwer in Groningen
 • David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer WUR
 • Nabeschouwing  Toon Denys, Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

17:00 - 18:00 uur - Receptie

Aanmelden kan via de website van Natuurpunt.


Meer agenda

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen