Velddag vogelakkers Midden- en Oost-Groningen

13-jan-2018

De vogelakker is een beheermaatregel die is ontworpen als foerageergebied voor kiekendieven. In het kader van het beschermingsplan blauwe kiekendief en velduil zijn er vogelakkers aangelegd in de provincie Groningen en Friesland en op Texel.

De vogelakkers in Friesland, Groningen en op Texel worden ’s winters iedere veertien dagen geteld. Graag willen we in Midden‐ en Oost‐Groningen alle vogelakkers simultaan tellen, om van één dag een momentopname te hebben onder gelijke telomstandigheden.

Na het tellen van de vogelakkers willen we met z‘n allen de omgeving af te speuren op ruigpootbuizerds en blauwe kiekendieven. En ter afsluiting met een kop stevige wintersoep bijpraten en een preview bekijken van een film over vogelakkersgemaakt door Hans Hut.

Dit alles is natuurlijk ook een mooi excuus om elkaar weer eens te treffen en bij te praten. Jullie zijn van harte welkom!

Meer informatie en aanmelden


Meer agenda

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen