Contact

De coördinatoren van De Natuurkalender zijn Dr.Ir. Arnold van Vliet en Ir. Wichertje Bron.

Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via onderstaande adresgegevens:

E-mail: natuurkalender@wur.nl

De Natuurkalender
T.a.v. Arnold van Vliet
Wageningen Universiteit
Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Postbus 47
6700 AA Wageningen

Of:

De Natuurkalender
Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 570
6700 AN Wageningen