Winter en koniks samen ideale bosomvormers

FREE Nature
23-FEB-2012 - Jaarlijkse wordt er veel moeite verricht om bestaande bossen te openen. Natuurlijke begrazing met koniks kan hier heel goed bij helpen. Nu het gras niet groeit is boombast een erg smakelijk tussendoortje. En een boom waarvan de bast rondom is weggegeten sterft, waardoor het bos op die plek open wordt.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Jaarlijkse wordt er veel moeite verricht om bestaande bossen te openen. Natuurlijke begrazing met koniks kan hier heel goed bij helpen. Nu het gras niet groeit is boombast een erg smakelijk tussendoortje. En een boom waarvan de bast rondom is weggegeten sterft, waardoor het bos op die plek open wordt.

Vele bloemen, kruiden en insecten zijn gebonden aan open of half open natuurgebieden. Hier vinden ze voldoende licht om te groeien en te bloeien. Maar wanneer struiken en bomen zich ontwikkelen, groeien deze plekken dicht en verdwijnt hun leefgebied. Juist daarom zijn vele natuurbeheerders in ons land steeds maar weer bezig om deze natuurlijke ontwikkeling te stoppen. Maar er zijn meer mogelijkheden.

 Bastvraat door konik (foto: Roeland Vermeulen)

Dunne bomen zoals deze esdoorn zijn meestal als eerste aan de beurt (foto: Roeland Vermeulen)Wild levende koniks eten graag verse grassen. In de loop van het najaar stoppen deze echter met groeien waardoor de natuurlijke voedselvoorraad langzaam opraakt. Nu, in de laatste maanden van de winter, moeten de grote grazers op zoek naar alternatieve voedselbronnen en blijken koniks ineens ideale knabbelaars. Met hun tanden knabbelen ze de bast van vele boomsoorten. Hier vinden ze nog voldoende mineralen. Maar wanneer de bast rondom de boom wordt weggeknabbeld, dan sterft deze.

Juist het jaarrond buiten zijn van deze wild levende dieren zorgt voor natuurlijke dynamiek. Er blijft voldoende licht op de bosbodem vallen zodat ook komend voorjaar weer tal van bloemen en kruiden tot bloei kunnen komen. Door de natuur haar gang te laten gaan en de dieren niet bij te voeren kunnen ze hun natuurlijke gedrag in optima forma vertonen. Uiteraard houden de beheerders van FREE Nature het welzijn van hun grote grazers goed in de gaten.

Nieuw licht weet de bosbodem te bereiken na sterfte door bastvraat rondom (foto: Roeland Vermeulen)

Tekst en foto's: Roeland Vermeulen, FREE Nature