Boerenzwaluw
gekregen voor bericht over Beleef de Lente in maart 2012

Nieuw seizoen Beleef de Lente van start

Vogelbescherming Nederland
1-MRT-2012 - Het is zacht weer en het moment kon niet beter gekozen zijn: de start van een nieuw seizoen van Beleef de Lente. Vandaag, 1 maart, gaan de camera’s aan die een boeiende inkijk zullen geven in het leven op en rond de nesten van maar liefst elf soorten vogels. Het is alweer de zesde keer op rij dat Vogelbescherming Nederland dit spektakel mogelijk maakt. Via de website van Beleef de Lente kan iedereen meekijken. Achter de pc, met tablet of laptop op schoot, of via de smartphone.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het is zacht weer en het moment kon niet beter gekozen zijn: de start van een nieuw seizoen van Beleef de Lente. Vandaag, 1 maart, gaan de camera’s aan die een boeiende inkijk zullen geven in het leven op en rond de nesten van maar liefst elf soorten vogels. Het is alweer de zesde keer op rij dat Vogelbescherming Nederland dit spektakel mogelijk maakt. Via de website van Beleef de Lente kan iedereen meekijken. Achter de pc, met tablet of laptop op schoot, of via de smartphone.

Vorig jaar waren er spannende gevechten tussen de holenduif en de steenuil. De ijsvogels paarden ongegeneerd voor de camera en de slechtvalk klapte frontaal tegen de voorgevel van zijn nest aan, omdat zijn prooi iets te zwaar was. Meer dan 1,1 miljoen kijkers uit 139 landen hebben dat vorig jaar live gevolgd.
Boerenzwaluwen op een rijtje (foto: Jouke Altenburg)
In 2012 worden de volgende elf soorten gevolgd: ooievaar, lepelaar, slechtvalk, grauwe kiekendief, oehoe, steenuil, ijsvogel, gierzwaluw, koolmees, boerenzwaluw en merel. Nieuw voor Beleef de Lente zijn de merel en de grauwe kiekendief. Iedereen kent de merel als deze door onze tuinen hupt, maar vrijwel niemand weet hoe het eraan toe gaat in een merelnest. Dat zal nu dus van minuut tot minuut te volgen zijn. Een andere primeur is de in Nederland zeldzame grauwe kiekendief. In samenwerking met de Werkgroep Grauwe kiekendief zullen ook bij het nest van deze bijzondere roofvogel camera’s worden geplaatst. Nooit eerder was het nest van deze fraaie roofvogel van zo dichtbij te bewonderen.

De website van Beleef de Lente is compleet vernieuwd. De soorten zijn ingedeeld in drie ‘werelden’: die van trekvogels, stadsvogels en roofvogels. "Op die manier kunnen we veel meer informatie kwijt over de verschillende vogelsoorten", vertelt projectleider Luc Hoogenstein van Vogelbescherming Nederland. "Beschermen begint met beleving: met het project creëren we meer draagvlak voor onze beschermingsactiviteiten. Door de camera’s verzamelen wij bovendien nuttige informatie. Een leger aan vrijwilligers zal precies bijhouden wat er gebeurt, welk voedsel naar de jongen wordt gebracht en welke gevaren de vogels ondervinden." Webcam bij een boerenzwaluwnest (foto: Vogelbescherming Nederland)
De lente lijkt misschien nog ver weg, maar bij sommige vogels begint het al te kriebelen. De ooievaar zit op zijn nest en ook de oehoe heeft haar plek ingenomen. De steenuil en slechtvalk hebben de nestkasten inmiddels geïnspecteerd. IJsvogels zijn ook vroege broeders en het zal niet lang duren tot er een voor de webcam verschijnt. De echte trekvogels als boerenzwaluw, gierzwaluw en grauwe kiekendief zitten nog in Afrika en hierop zullen we nog twee maanden moeten wachten. Tot het écht voorjaar is.

Tekst: Christiaan Kooistra, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jouke Altenburg; Vogelbescherming Nederland