Rugstreeppad, Annemarie van Diepenbeek, RAVON

Rugstreeppaddenregen

Stichting RAVON
14-JUN-2008 - Toen eind april de temperaturen tot zomerse waarden stegen, kwamen de rugstreeppadden in de Maashorst, een open bosgebied in Noordoost-Brabant direct in actie. In enkele ondiepe plassen, omgeven door bos en verruigd grasland met open zandplekken, lokten de mannenkoren grote aantallen vrouwtjespadden naar het water en daar kwam het snel tot afzetting van de eisnoeren.

Bericht uitgegeven door RAVON op zaterdag 14 juni 2008

Toen eind april de temperaturen tot zomerse waarden stegen, kwamen de rugstreeppadden in de Maashorst, een open bosgebied in Noordoost-Brabant direct in actie. In enkele ondiepe plassen, omgeven door bos en verruigd grasland met open zandplekken, lokten de mannenkoren grote aantallen vrouwtjespadden naar het water en daar kwam het snel tot afzetting van de eisnoeren.

De rugstreeppad staat te boek als een ‘dynamische’ soort, onder andere door zijn flexibiliteit in tijd. Dit voorjaar lieten rugstreeppadden op sommige plaatsen in Nederland hier een mooi staaltje van zien. Na een lange koude lente, waarin de paddentrek van de gewone pad maar moeizaam op gang kwam, werd het eind april ineens prachtig, bijna zomers weer. Rugstreeppadden horen tot de langslapers. In vergelijking met de vroege soorten komen ze normaliter pas laat uit de winterslaap, zo in tweede helft april, als gewone padden en bruine kikkers alweer terug zijn naar hun zomerverblijfplaatsen. De voortplantingstijd kan tot ver in de zomer duren.

 

In het ondiepe water ontwikkelden de eieren en larven zich tijdens de warme meimaand zo snel, dat dit jaar al op 24 mei een ‘paddenregen’ werd aangetroffen: duizenden minuscule, net gemetamorfoseerde padjes kropen aan land. Heel vroeg dus, in een tijd waarin in andere jaren soms de eisnoeren nog maar net afgezet zijn. Op andere, minder luwe plaatsen in Nederland werden er in diezelfde tijd nog kleine en pootloze larven van de rugstreeppad in het water gevonden. Een prachtige illustratie van de flexibiliteit van deze soort, een aanpassing aan de wisselende omstandigheden binnen zijn leefgebied.

 

De rugstreeppad is ook een dynamische soort in ruimtelijke zin. Daar waar in de bodem gerommeld wordt, zoals bij inpoldering, het opspuiten van industrieterreinen, het bewerken van akkers, daar voelen rugstreeppadden zich in het algemeen thuis. Als er tenminste voldoende voedsel in de omgeving te vinden is en geschikte poelen of sloten waar ze zich kunnen voortplanten. Van de amfibieën is de rugstreeppad de eerste soort die zo’n nieuw of bewerkt gebied koloniseert.

 

Tekst en foto: Annemarie van Diepenbeek, RAVON