nachtzwaluw www.ivnvechtplassen.org

Jaar van de Nachtzwaluw 2007

Vogelbescherming Nederland
19-FEB-2008 - In samenwerking met Vogelbescherming Nederland werd in 2007 Het Jaar van de Nachtzwaluw georganiseerd. De tellingen, het ecologisch onderzoek en de publiciteit hebben veel resultaten opgeleverd.

Bericht uitgegeven op 19 februari 2008 

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland werd in 2007 Het Jaar van de Nachtzwaluw georganiseerd. De tellingen, het ecologisch onderzoek en de publiciteit hebben veel resultaten opgeleverd.

Met de hulp van vele vrijwilligers is een groot deel van Nederland geteld op Nachtzwaluwen en hebben we een populatieschatting kunnen maken. De huidige populatie bereikt met 1584-1844 paar het hoogste niveau in zeker 30 jaar!

Met het ecologisch veldonderzoek naar terreingebruik en voedsel, dat in 2007 is gestart in het Nationaal Park Veluwezoom hopen we inzicht te krijgen in de oorzaken van de toename van de Nachtzwaluw Uit de eerste resultaten blijkt een relatie tussen de aantalsontwikkeling van de Nachtzwaluw en die van nachtvlinders, wat erop zou kunnen wijzen dat een groter voedselaanbod een oorzaak is van de toename van de soort. Met vervolgonderzoek dat naar wij hopen in 2008 gaat plaatsvinden hopen we hierover meer duidelijkheid te krijgen.
Meer weten? Lees het rapport

Tekst: SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied