zwarte roodstaart nest Wikipedia GNU Free Documentation license

Verwacht: topdrukte

Sovon Vogelonderzoek Nederland
7-JUN-2008 - Zo in de loop van juni is het druk in de Nederlandse bossen en natuurgebieden. Overal vliegen jonge vogels rond.

Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 7 juni 2008

Zo in de loop van juni is het druk in de Nederlandse bossen en natuurgebieden: overal vliegen jonge vogels rond.

 
Zwarte roodstaart met jongen  

Zo tegen half juni zijn er in ons land miljoenen vogels aanwezig. En dan niet een paar miljoen, maar echt tientallen miljoenen. Het is dan ook de drukste tijd van het jaar. Veel vogels hebben een eerste broedsel grootgebracht en de jongen maken soms op brute wijze kennis met de grote boze buitenwereld. Toch lijkt het voor een achteloze wandelaar in het bos, alsof er geen vogel te bekennen is. Bijna alle vogels houden hun snavel en zoeken liever de dekking van het gebladerte.

Enkele soorten, waaronder mezen en lijsters zijn inmiddels al druk met hun tweede legsel bezig. Over het algemeen zijn die legsels, maar zelden zo succesvol als het eerste legsel.

Na juni nemen de hoge aantallen vogels flink af, want bijvoorbeeld steltlopers zijn vertrokken naar andere oorden. Bovendien is een deel van de uitgevlogen jongen ten prooi gevallen aan een sperwer of andere rover.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: Stefan-Xp (GFD Licentie)