Strandplevier_-_Kentish_Plover_-_Charadrius_alexandrinus_-_Marcel_Langelaan_-_Buiten-beeld

Strandplevier onder druk

Vogelbescherming Nederland
17-JUN-2008 - Het gaat slecht met de Nederlandse kustvogels. Van de 23 soorten die het moeilijk hebben, worden er 15 ernstig bedreigd en zijn er al 2 uit ons land verdwenen. De strandplevier is één van de vogelsoorten die het moeilijk heeft.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op dinsdag 17 juni 2008

Het gaat slecht met de Nederlandse kustvogels. Van de 23 soorten die het moeilijk hebben, worden er 15 ernstig bedreigd en zijn er al 2 uit ons land verdwenen. De strandplevier is één van de vogelsoorten die het moeilijk heeft.

De afgelopen 150 jaar heeft de Nederlandse kust behoorlijk aan kwaliteit ingeleverd. Veel natuur is opgeofferd voor economische activiteiten en maatregelen voor kustveiligheid. Daardoor zijn broed- en verblijfplaatsen van vogels verdwenen, met als gevolg dat vogels op zoek gaan naar een plekje elders, of zelfs helemaal uitsterven.

De strandplevier is zo’n kustvogel die het moeilijk heeft. Als een echte badgast bezoekt hij in de lente en zomer ons land om hier zijn nest uit te broeden en jongen te laten opgroeien. Zodra het wat kouder wordt, vertrekt hij naar Spanje of West-Afrika om daar te overwinteren.

Midden jaren ‘70 telde Nederland zo’n 750 à 1100 broedparen. De strandplevier hoorde in die tijd echt bij de Hollandse kust. Vandaag de dag is hij een stuk moeilijker waar te nemen, er zijn nog maar 170 tot 210 broedparen. Deze achteruitgang heeft hem een plekje op de Rode Lijst opgeleverd.

Stille stranden en ondiepe zoutwaterpoelen. Daar houdt de strandplevier van. Maar door de recreatiedrukte en afkalvende zandplaten zijn die plekken steeds moeilijker te vinden. De drukte op de stranden langs de Noordzee en het verdwijnen van zilte gebieden door afdamming en inpoldering hebben de soort geen goed gedaan.

Het is onwaarschijnlijk dat de strandplevier weer in grote getale terugkeert naar de Nederlandse stranden. Maar we kunnen wel wat doen om de achteruitgang te stoppen. Met name gebieden rond de Delta en de Wadden zijn geschikt als alternatieve broedplaatsen. Door die te beschermen en goed te beheren helpen we de strandplevier.

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor een betere kust voor de vogels. Klik hier voor meer informatie.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Marcel Langelaan, Buiten-beeld