verbrand fochteloerveen - Jelger Herder ravon

Duizenden hagedissen en slangen verbrand

Stichting RAVON
28-APR-2011 - Bij de brand in het Fochteloërveen afgelopen weekend is circa 100 hectare in vlammen opgegaan. Voor dieren die weinig mobiel zijn, zoals reptielen, betekent een dergelijke brand een forse aanslag op de populatie. Het hoogveengebied staat bekend als een van de belangrijkste bolwerken voor reptielen in Nederland. In het gebied leven omvangrijke populaties van levendbarende hagedis en van drie soorten slangen: adder, gladde slang en ringslang. Gevreesd wordt dat tussen de vijf en tien procent van in het gebied levende reptielen deze brand niet heeft overleefd.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Bij de brand in het Fochteloërveen afgelopen weekend is circa 100 hectare in vlammen opgegaan. Voor dieren die weinig mobiel zijn, zoals reptielen, betekent een dergelijke brand een forse aanslag op de populatie. Het hoogveengebied staat bekend als een van de belangrijkste bolwerken voor reptielen in Nederland. In het gebied leven omvangrijke populaties van levendbarende hagedis en van drie soorten slangen: adder, gladde slang en ringslang. Gevreesd wordt dat tussen de vijf en tien procent van in het gebied levende reptielen deze brand niet heeft overleefd.

Reptielen verschuilen zich voor brand in de vegetatie. Bij zeer harde wind en oppervlakkige brand kan, in een nat hoogveengebied, een deel van de kleine hagedissen het mogelijk nog overleven door weg te kruipen in het vochtige veenmos. Grotere dieren als slangen verbranden echter en worden als verkoolde lijkjes teruggevonden in gras- en heidepollen.

Verbrand Fochteloerveen (foto: Jelger Herder, RAVON)

Hoeveel dieren er uiteindelijk gesneuveld zijn is moeilijk meetbaar, maar kan wel ingeschat worden. Als uitgegaan wordt van een gemiddelde dichtheid van twintig tot vijftig levendbarende hagedissen per hectare betekent een brand van deze omvang al snel het einde van 2000 tot 5000 hagedissen. De meest algemene slang in het gebied, de adder, kan voorkomen in dichtheden van circa tien exemplaren per hectare. Dit betekent dat er alleen al van deze slang tegen de duizend exemplaren zijn verbrand.

Overlevende adder (foto: Jelger Herder, RAVON)

Gister zijn RAVON medewerkers naar het gebied gegaan om de schade voor de reptielen op te nemen. Ze vonden nog enkele overlevende individuen in de buurt van water. Waarschijnlijk hebben deze dieren in het water weten te overleven. Ze kropen wat
gedesillusioneerd rond in hun verschroeide leefgebied waar nu weinig tot
geen dekking (en prooien!) meer aanwezig is.

Verbrande adder (foto: Jelger Herder, RAVON)

Lees meer over het effect van de droogte op de natuur in het Natuurbericht hierover.

Tekst: Raymond Creemers en Jelger Herder, RAVON
Foto's: Jelger Herder, RAVON