Steur

Steur kan profiteren van opening Haringvliet

ARK Rewilding Nederland
14-JUL-2013 - Tot grote vreugde van ARK Natuurontwikkeling gaan in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier. De Noordzee wordt zo weer verbonden met het rivierengebied en een brakwaterzone wordt hersteld. Trekvissen zoals zalm en paling krijgen dan weer de kans om via het Haringvliet Nederland in en uit te zwemmen. Ook een toekomstige populatie steuren kan hier van profiteren.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Tot grote vreugde van ARK Natuurontwikkeling gaan in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier. De Noordzee wordt zo weer verbonden met het rivierengebied en een brakwaterzone wordt hersteld. Trekvissen zoals zalm en paling krijgen dan weer de kans om via het Haringvliet Nederland in en uit te zwemmen. Ook een toekomstige populatie steuren kan hier van profiteren.

Zalm keerde terug
Haringvlietsluizen (foto: Leo Linnartz)Er zwemmen steeds meer zalmen in de Rijn. In Duitsland zijn zalmen die stuwen of watervalletjes opspringen zelfs weer een attractie geworden. Dat er nu in de Rijn weer volop zalm zwemt, is te danken aan maatregelen om de Rijn schoner te maken, aan het herstel van de trekwegen voor de zalm en door het herintroduceren van ontelbare jonge zalmpjes.

Trekvissen zoals de zalm, maar ook steur, paling, fint en elft, gebruiken de rivier als zwemweg tussen geboortewater en het water waar ze opgroeien. Zo worden zalmen in kleine beekjes in de bergen geboren en trekken ze naar de Noordzee om op te groeien. Als ze paairijp zijn trekken ze weer terug naar hun geboortewater.

Haringvliet is dichte deur
In Duitsland, Frankrijk en Zwitserland is de laatste jaren hard gewerkt om de Rijn schoner te maken en om de rivier passeerbaar te maken voor trekvissen. Op veel plaatsen zijn in de afgelopen eeuw onneembare stuwen in de rivier gebouwd. Deze zijn nu voorzien van vistrappen zodat trekvissen weer stroomopwaarts kunnen zwemmen. De laatste overgebleven hindernis was de dichte deur in het Haringvliet. Maar er is nu eindelijk goed nieuws! Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat de Haringvlietsluizen in 2018 een klein beetje open gaan.

Steur (foto: Bram Houben)Brak water
Met het openen van het Haringvliet kunnen trekvissen de Rijn én de Maas weer bereiken, zoals dat ook voor 1970 het geval was. Zout water zal een stuk landinwaarts binnendringen waardoor er een brakke zone ontstaat in het Haringvliet. Een brakke zone komt van nature voor in een delta of een estuarium. Dit is een heel belangrijke plek waar vissen kunnen wennen aan het zoute of zoete water tijdens hun trek. Door het openstellen van het Haringvliet krijgen wij dit weer een beetje terug.

Steur
Ook de Atlantische steur kan profiteren van een open Haringvliet. ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland deden een in 2012 een eerste uitzetting om de geschiktheid van de Rijn in Nederland voor steuren te onderzoeken. Voor het herstel van een populatie steuren is een gezonde delta met een open Haringvliet van levensbelang.

Tekst: Bram Houben en Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling; Bram Houben, ARK Natuurontwikkeling