Natuurproject bij Geldermalsen

Natuurproject bij Geldermalsen klaar voor uitvoering

Provincie Gelderland
16-DEC-2017 - Overal in Nederland wordt gewerkt aan het vervolmaken van het Nationaal Natuurnetwerk. Zo ook in het Gelders rivierengebied tussen Culemborg en Geldermalsen. De provincie Gelderland wil Natuurgebied De Regulieren en landgoed Mariënwaerdt met elkaar verbinden door het aanleggen van natuur en het verhogen van de grondwaterstand. Dat is nu mogelijk dankzij de inzet van particuliere eigenaren.

Naast grasland liggen in het gebied diverse bosjes, die vaak oorspronkelijk als griend aangeplant zijn, en twee eendenkooien. De provincie Gelderland heeft eerst de gewenste inrichting van het gebied verder uitgewerkt. Welke soort natuur kan waar komen, welke waterhuishouding hoort daarbij, welke gronden zijn dan nodig? Het gebied blijkt geschikt voor een afwisseling van soortenrijke loofbossen, bloemrijke hooilanden en schrale natte graslanden. Dan moet wel de grondwaterstand in de winter omhoog. Dat kan alleen als ook enkele percelen van particuliere eigenaren erbij genomen worden. Dit resultaat is besproken met alle eigenaren en andere betrokkenen.

Natuurproject bij Geldermalsen

Kavelruil

Verder was er een oude boerderij met bijbehorende gronden aangekocht. Deze vormt een apart vraagstuk: welke bestemming kan deze krijgen? Het blijkt mogelijk een kavelruil op te zetten waardoor de eigenaren die voelen voor natuurbeheer erin komen te liggen, de anderen vervangende grond krijgen of uitgekocht worden, en de provincie haar gronden kan verkopen. Dit is gelukt dankzij de inzet van twee particulieren: de nieuwe eigenaar van de oude boerderij en de eigenaar van landgoed Mariënwaerdt. De oude boerderij is inmiddels al open als een zorgboerderij met boerderijwinkel. De zorgboerderij fungeert ook als bezoekerscentrum en is eigenaar van een deel van het natuurterrein. De cliënten kunnen meewerken in het natuurbeheer en het onderhoud van het klompenpad door het terrein.

Het andere deel van het natuurontwikkelingsgebied wordt toegevoegd aan het landgoed Mariënwaerdt.

Ontwerp Natuurontwikkeling Leidsche Hoeven

Uitvoering in 2019

De inrichtingsmaatregelen worden waarschijnlijk in 2019 uitgevoerd. Zo komt meer samenhang in dit natuurrijke gebied en wordt het netwerk van wandelpaden verder uitgebreid. Al met al een prachtige uitkomst die zonder de inzet van deze particuliere eigenaren nooit bereikt zou kunnen worden!

Natuurproject bij Geldermalsen

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland