Padden, boommarter, pinksterbloem

Nature Today bestaat 10 jaar; Afgelopen jaar recordaantal bezoekers

Nature Today
20-MRT-2018 - Sinds 20 maart 2008 publiceren biologen dagelijks berichten over actuele ontwikkelingen in de natuur op NatureToday.com (toen nog Natuurbericht.nl). Sindsdien zijn ruim 20 miljoen pagina’s bekeken. Het afgelopen jaar bezocht een recordaantal van ruim 700 duizend mensen de site. Toch kent zo’n 70 procent van de ‘donkergroene’ mensen de site nog niet. Er is dus nog potentie voor groei!

Al tien jaar lang publiceren topbiologen dagelijks met veel plezier natuurberichten over wat er nu gaande is in de natuur. 365 dagen per jaar is de natuur in beweging. Er zijn continu interessante, verrassende, mooie, verontrustende en met regelmaat spectaculaire ontwikkelingen te melden. We zijn er trots op dat er sinds de start ruim achtduizend natuurberichten zijn gepubliceerd en dat er ruim 20 miljoen pagina’s zijn bekeken. Doordat al die berichten nog online staan is er een enorm archief ontstaan over de ontwikkelingen in de natuur in de tijd. Het afgelopen jaar is het aantal organisaties dat lid is en natuurberichten schrijft uitgebreid. Zie hier het partneroverzicht.

Uit het grote aantal reacties merken we dat we in een behoefte voorzien. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we vorig jaar een recordaantal van 727 duizend unieke bezoekers op NatureToday.com konden verwelkomen. Een heel verschil met de 65 duizend in het eerste jaar. Het aantal nieuwsbriefontvangers is afgelopen jaar ook sterk gegroeid. Momenteel ontvangen bijna 16 duizend mensen dagelijks of wekelijks de gratis nieuwsbrief en dat aantal stijgt dagelijks. Wilt u hem ook ontvangen? Via deze link kunt u zich aanmelden.

Potentie voor groei

Die stijging komt mede doordat het grootste deel van de natuurliefhebbers nog nooit van Nature Today gehoord heeft. Eerder dit jaar bleek dat bijna 70 procent van 100 actieve IVN-leden Nature Today niet kende. Op een bijeenkomst van 170 groenmedewerkers bleek 91 procent Nature Today niet te kennen. Het geeft aan hoe lastig het is om bij mensen bekend te worden. En het betekent in ieder geval dat er nog veel groeimogelijkheden zijn. We stellen het dan ook zeer op prijs als u ons helpt om Nature Today bij uw familie, vrienden en/of collega’s onder de aandacht te brengen.

Hieronder leggen we uit waarom we tien jaar geleden met Nature Today zijn begonnen.

Natuur onmisbaar maar zwaar onder druk

De natuur vormt een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Iedereen profiteert en geniet ervan, bewust of onbewust. Tegelijkertijd heeft iedereen er ook wel eens last van. Een ding is zeker, onze samenleving is volledig afhankelijk van en verweven met de natuur. Tegelijkertijd is de kennis over de natuur bij mensen minimaal en de afstand tot natuur voor veel mensen groot. Gemiddeld genomen weten we niet waar natuur uit bestaat, hoe het werkt en wat het belang ervan is. Mede door die onbekendheid en dat gebrek aan verbondenheid met de natuur staat de natuur zwaar onder druk: wereldwijd, in Europa, in Nederland, in de provincie, in de gemeente, in de straat en in onze tuin. Uit onderstaande figuur blijkt dat Nederland van alle 27 EU-landen het slechtst presteert als het gaat om de instandhouding van habitattypen. Meer informatie hierover leest u op de site van het Compendium voor de Leefomgeving.

Staat van instandhouding habitattypen EU27: 2007-2012

Steeds meer natuurkennis, maar stevige link met samenleving ontbreekt

Paradoxaal genoeg hebben we ondanks de onbekendheid met natuur nog nooit zo veel over de natuur geweten als nu. De afgelopen tientallen jaren zijn er enorme waarnemingsnetwerken opgezet, satellieten in de lucht gebracht die elk plekje van de aarde zeer gedetailleerd scannen, computermodellen gemaakt en natuurbeleid ontwikkeld. De mensen die werken in het groene domein bij natuurorganisaties, kennisinstellingen, terreinbeherende organisaties, overheden en bedrijven hebben allemaal bij elkaar heel veel kennis over de natuur. Al deze mensen samen ontplooien heel veel activiteiten om de natuur te behouden, goed te beheren en verder te ontwikkelen en versterken. Het fantastische netwerk aan organisaties weet ook meer dan honderdduizend vrijwilligers aan zich te binden die meehelpen met het monitoren van onze natuur.

Maar het is blijkbaar nog lang niet voldoende. Op de totale samenleving gezien is het uiteindelijk maar een fractie van de mensen die zich echt met natuur bezighoudt. Natuur is kwalitatief en kwantitatief minimaal aanwezig in politiek, beleid, media, onderwijs en bedrijfsleven. De natuurkennis die er is, stroomt in onvoldoende mate naar de plekken waar hij nodig is. De kennis die stroomt is vaak ook verkeerd ‘verpakt’, waardoor de kennis onbruikbaar is voor de ontvanger.

De visie van Nature Today: communiceren, verbinden en genieten

De bovenstaande ontwikkeling heeft geleid tot de volgende visie van Nature Today:

Door het publiek en specifieke doelgroepen continu en actief te informeren over actuele ontwikkelingen in de natuur wordt de verbondenheid met, kennis over en waardering voor de natuur versterkt en is men meer gemotiveerd om actief bij te dragen aan monitoring, analyse, beheer, behoud en uitbreiding van natuur.

Naast de bijdrage aan het beschermen en uitbreiden van natuur, biedt Nature Today vooral ook een mooie manier om meer over de natuur te leren. Elke dag selecteren biologen wat zij observeren, ontdekken en belangrijk vinden om te delen. De recente berichten zijn een mooi voorbeeld van de breedte en gevarieerdheid van de natuurberichten.

We wensen u namens alle aangesloten organisaties de komende tien jaar veel leesplezier. 

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, Nature Today
Foto’s: Leadfoto (foto's gebruikt in allereerste berichten bij lancering Natuurbericht.nl: padden: Jelger Herder; boommarterjong, Bram Achterberg; pinksterbloem, Arnold van Vliet); Compendium voor de Leefomgeving

Wilt u ons helpen om Nature Today nog bekender te maken? Dat kan op de volgende manieren. Dank voor uw hulp namens de betrokken organisaties!