duinen, Hollandse duinen, nationale parken

Beleef de natuur in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
13-JUN-2018 - De provincie Zuid-Holland is onlangs partner geworden van Nature Today. In deze dichtstbevolkte provincie van ons land is verrassend veel groen en water te vinden. De provincie zet zich in voor een goede toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden, en betrekt inwoners actief bij de instandhouding van groen. Op 22 juni presenteert de provincie een breed gedragen visie op water en groen.

In 2016 werden de gebieden NLDelta Biesbosch-Haringvliet en De Hollandse Duinen verkozen tot nationale parken van wereldklasse. De provincie werkt met partners aan toegankelijkheid en beleefbaarheid van deze gebiedenGrote steden, weids platteland, strand, plassen en bossen. In Zuid-Holland vind je het allemaal. En juist de afwisseling maakt het bijzonder. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat inwoners en bezoekers van Zuid-Holland kunnen genieten van water en groen dichtbij huis. Het groenbeleid van de provincie is gebaseerd op het beleefbaar maken van groen, bijvoorbeeld door middel van wandel- en fietspaden, kijkhutten en (natuur-)speeltuinen. We vinden het ook belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het behoud van al dat moois. Zo is er een subsidieregeling voor crowdfundingprojecten op het gebied van groen, en stimuleren we vrijwilligerswerk in parken en natuurgebieden.

Visie op water en groen

Op dit moment werkt de provincie samen met partners zoals inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en vele anderen aan een nieuwe visie op water en groen. De belangrijkste gedachte daarin: water en natuur bieden ons allerlei mogelijkheden. Zo geven bomen schone lucht en verkoeling, en wordt in de duinen drinkwater gewonnen. Een gezonde leefomgeving draagt ook bij aan recreatie, toerisme of kan worden gebruikt als bron voor productiebedrijven.

De nieuwe visie wordt op vrijdag 22 juni gepresenteerd en daarna verder in de praktijk gebracht, ook weer samen met de partners. Maar ook nu al lopen er in Zuid-Holland verschillende projecten waarbij inwoners en bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor de instandhouding van de natuurlijke omgeving.

Enkele voorbeelden:

  • Hollandse DuinenEind 2016 zijn twee Zuid-Hollandse gebieden verkozen tot ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’, in een verkiezing georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met tv-programma De Wereld Draait Door. Gemeenten, natuurorganisaties, de provincie en vele andere partners maken deze gebieden, De Hollandse Duinen en NLDelta Biesbosch-Haringvliet, nu nog beter toegankelijk voor bezoekers.
  • In 2017 zijn tien projecten voor groen in de buurt gefinancierd via een crowdfundingcampagne in samenwerking met de provincie. Zo kreeg natuurbelevingstuin 'De Bult' in Nieuwe Wetering een uitkijktoren; buitenplaats 'Sion' in Rijswijk zamelde geld in voor een buurtboomgaard; en in Zwijndrecht kunnen bezoekers van recreatiegebied 'Hooge Nesse' dankzij de actie via webcams naar vogelnesten kijken.
  • Tussen 2017 en 2019 worden dertig extra vlinderidylles aangelegd in Zuid-Holland, in samenwerking met De Vlinderstichting en met steun van de provincie en Fonds1818. Vlinderidylles zijn bloemrijke plekken waar vooral graslandvlinders en wilde bijen nectar en stuifmeel vinden. Lokale partijen kunnen ze aanvragen, en dragen ook zorg voor een goed beheer.
  • De provincie werkt met ingang van 2018 samen met inwoners en bedrijven aan de bescherming van veertig zogenoemde ‘icoonsoorten’ en de gebieden waarin zij leven. Voorbeelden van icoonsoorten zijn de egel, de merel, de huismus en de diverse soorten vleermuizen. Door deze voor iedereen herkenbare soorten centraal te stellen in het natuurbeleid, ontstaat een bredere basis onder de natuurbescherming.

Project 'Voor je buurt': crowdfunding voor groen in Zuid-Holland. Inwoners aan de slag in de gezamenlijke natuurtuin

De komende periode zullen we u via NatureToday regelmatig op de hoogte houden over het natuurnieuws uit Zuid-Holland. Lees hier de natuurberichten van de provincie Zuid-Holland.

Tekst en foto's: Provincie Zuid-Holland