schraal grasland op voormalige landbouwgrond in de Achterhoek

Nieuwe brochure particulier natuurbeheer Gelderland

Provincie Gelderland
3-MEI-2019 - Veel bos en natuur is in bezit van particulieren: van landgoederen van honderden hectaren tot de bewoner in het buitengebied die de trotse eigenaar is van een bosje met een poel. We zijn blij dat veel particulieren bijdragen aan het uitbreiden van het Gelders Natuurnetwerk. Daarom heeft de provincie Gelderland nu een nieuwe brochure uitgebracht, waarin uitgelegd wordt hoe dat in zijn werk gaat.

De tijd ligt al ver achter ons dat de overheid vooral zaken deed met de grote terreinbeheerders als het gaat om natuurbeheer, natuurherstel en natuurontwikkeling. De regelingen zijn tegenwoordig voor ieder type eigenaar gelijk.

Kruidenrijke graslanden op voormalige landbouwgrond zijn van belang voor vlinders, zoals dit Bruin Zandoogje

In Gelderland lopen veel gebiedsprocessen, waarin wij met alle partijen aan tafel proberen het Gelders natuurnetwerk af te ronden en de kwaliteit van de natuurgebieden te verbeteren. Belangrijke instrumenten daarbij zijn grondaankoop, kavelruil en het omvormen van landbouwgrond naar natuurterrein. In die projecten, maar ook daarbuiten, blijkt steeds weer dat veel particulieren willen investeren in natuur en hun bezit toekomstbestendig willen maken met natuurontwikkeling. Natuurlijk ondersteunen wij dat graag.

Dat wij alle terreineigenaren gelijk behandelen, betekent overigens ook dat wij in alle gevallen kwaliteit vragen. De subsidieregeling is daarop ingericht.

De nieuwe brochure Particulier Natuurbeheer (pdf; 15,1 MB) legt uit welke mogelijkheden er zijn, welke stappen een eigenaar moet ondernemen om nieuwe natuur te realiseren en welke financiële compensatie de provincie hiervoor geeft.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland