landschap in de Achterhoek

Inschrijving op Gelderse natuurgrond geopend

Provincie Gelderland
14-JUN-2019 - De Provincie Gelderland start samen met Staatsbosbeheer een openbare grondruil. Deze partijen bieden bijna 600 hectare natuurgrond binnen Gelderland aan op een openbaar platform. Hiermee willen we grotere aaneengesloten natuurgebieden realiseren en zo de natuur in Gelderland versterken. Tegelijk biedt het ook particulieren de kans zich in te schrijven en natuur te beheren.

Gelders Natuurnetwerk

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het realiseren van aaneengesloten natuur binnen het Gelders Natuurnetwerk en het behoud van natuur en biodiversiteit. Daarvoor kopen we grond aan. Die grond wordt natuur, maar de provincie heeft niet de intentie natuurbeheerder te zijn. Daarom bieden we deze grond aan, met als verplichting de natuur in te richten en/of te beheren. Deze grondruil geeft naast natuurbeheerders ook particulieren de mogelijkheid zich in te schrijven op natuurgrond. De provincie hoopt hiermee ook de betrokkenheid van inwoners bij natuurbeheer te vergroten.

Aaneengesloten gebieden

Staatsbosbeheer probeert met de grondruil nieuwe gebieden in bezit te krijgen die aansluiten op de eigen bestaande grote natuurgebieden binnen het Gelders Natuurnetwerk. Deze gebieden zijn van nationaal en internationaal belang. Grote aaneengesloten gebieden versterken de kwaliteit van de natuur en kunnen tegen lagere kosten beheerd worden. Staatsbosbeheer biedt zelf kleinere stukken natuur op het platform aan. Provinciehoofd Arjan Snel van Staatsbosbeheer: "Deze grondruil biedt ons de mogelijkheid om een aantal van onze natuurgebieden in Gelderland aanzienlijk te vergroten. Robuustere gebieden zijn goed voor de natuur. Om dit te kunnen betalen, bieden we kleinere, losse gebieden aan. Particulieren kunnen deze ook goed beheren. De voorwaarde is natuurlijk altijd dat natuur natuur blijft en ook in de toekomst goed wordt beheerd."

Nieuwe natuur op voormalige landbouwgrond in de Achterhoek. De Provincie brengt dergelijke percelen nu op de markt.

Voorbeelden

De kavels die Staatsbosbeheer en provincie Gelderland aanbieden, zijn heel verschillend. Ze liggen verspreid door de hele provincie en verschillen van grootte. De kavels liggen binnen en buiten het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat om verschillende typen natuur zoals natuurlijke graslanden, bospercelen, waterrijke kavels en landschapselementen. Toekomstige eigenaren zijn verplicht natuur en landschap in stand te houden.

Platform

De provincie brengt 200 hectare in en Staatsbosbeheer bijna 400 hectare. De gezamenlijke inbreng wordt verdeeld over 170 kavels op het platform. Vanaf half mei 2019 kan iedereen op het grondruilplatform het aanbod bekijken. Hier staat kadastrale en planologische informatie, de prijs, het natuurdoeltype en de voorwaarden per kavel. Inschrijven op kavels kan tot en met 31 augustus 2019 12.00 uur. Nog dit jaar wordt het ruilproces afgerond bij de notaris.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland