Idylle langs de gracht - primair

Idylles langs de grachten: bloemen voor vlinders, bijen en mensen

De Vlinderstichting
15-JUL-2019 - Op verschillende plekken in Amsterdam hebben kademuren het einde van hun levensduur bereikt. Als tijdelijke maatregel zijn de kades verstevigd. Op deze kale zandlichamen zijn inheemse bloemen ingezaaid, zodat de kades, die er een aantal jaren zullen liggen, voedsel leveren voor vlinders en bijen. Bovendien maakt het de grachten nog aantrekkelijker voor mensen.

Op het welkomstbord wordt ook in het Engels uitgelegd wat een idylle isAmsterdam is een oude, waterrijke stad en veel van de kademuren zijn gebouwd in een tijd dat de belasting, bijvoorbeeld door verkeer, een stuk minder zwaar was. Bovendien hebben sommige kademuren het einde van hun levensduur bereikt. Zo nodig neemt de gemeente preventief maatregelen om een kade te ontlasten of te verstevigen, bijvoorbeeld door een tijdelijke damwand voor een kademuur te plaatsen en de ruimte daartussen op te vullen met zand. Dit vermindert de druk op de kade. De gemeente monitort zo’n gestabiliseerde kade minimaal twee jaar lang. Pas daarna wordt gestart met de bouw van een nieuwe kademuur. Om te voorkomen dat omwonenden twee jaar lang op een kale zandvlakte uitkijken, is het zand, in samenwerking met De Vlinderstichting, op verschillende locaties ingezaaid met inheemse bloemen. Zo wordt van de nood een deugd gemaakt. Samen met de Cruydt-Hoeck is gekeken welke planten hier zouden kunnen worden gezaaid. De kades bestaan uit schraal zand en lang niet iedere plant kan daarop groeien. Vorig jaar, toen de eerste vier kades zijn ingezaaid, was ook nog eens extreem droog.

De hoge gele teunisbloemen vormen een van de opvallendste bloeiers in de idylles langs de grachtenMaar deze zomer staan de meeste van deze idylles langs de grachten er mooi kleurig bij. Een aantal van de ingezaaide soorten is enorm goed aangeslagen. De prachtige gele teunisbloemen trekken de aandacht op de idylles langs de Gelderse kade en de Singel. In de idylle langs de Da Costakade is wikke enorm gaan groeien. Wat te hard zelfs, want deze plant is er dominant en bemoeilijkt de kieming van andere soorten. Maar de idylles, zelfs midden in het centrum van Amsterdam, blijken hommels, solitaire bijen en vlinders aan te trekken. Het gaat dan natuurlijk wel om de redelijk mobiele soorten, want ze moeten toch door intensief gebruikt gebied met weinig groen om er te komen. De komende weken komen de zomervlinders tevoorschijn en zullen er, naast de koolwitjes, ook andere soorten kunnen worden gezien, zoals dagpauwoog en distelvlinder. Misschien dat er zelfs ook graslandvlinders als kleine vuurvlinder en icarusblauwtje zullen verschijnen. Amsterdam is begonnen met de grootschalige aanpak van de bruggen en kademuren dus de verwachting is dat er de komende jaren meer kademuren verstevigd worden. Dat levert weer extra mogelijkheden op voor bijvoorbeeld idylles. Samen vormen zij steeds meer kleurige, bloemrijke linten in de stad! Zo zie je maar: overal, ook in het centrum van Amsterdam, zijn mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Als je maar creatief bent, kansen ziet en die ook grijpt.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting