Moeraskartelblad

Moeraskartelblad en koekoeksbloem krijgen alle ruimte in natuurgebied bij Tienhoven

Provincie Utrecht
7-JUL-2020 - Zeldzame planten zoals moeraskartelblad en echte koekoeksbloem duiken ineens weer op in het natuurgebied Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Een jaar geleden heeft de provincie Utrecht het natuurgebied heringericht om bedreigde planten en dieren alle ruimte te geven. En dat werkt dus.

Boswachter Warner Reinink van Natuurmonumenten: “De inrichtingsmaatregelen helpen de natuur echt al een handje; Op plaatsen waar de bovenlaag is afgegraven zien we weer bijzondere planten verschijnen en het flexibele waterpeil helpt bijzondere waterplanten zoals waterdrieblad en wateraardbei. Allemaal soorten die horen bij gezonde moerasnatuur.” In grote delen van het gebied is de voedselrijke bovenlaag afgegraven. Het schone grondwater kan hierdoor beter aan de oppervlakte komen. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en is er een natuurlijk waterpeil ingesteld, waardoor het in de winter deels onder water staat.

Wilde orchideeën

In voorgaande jaren zijn er ook al soortgelijke maatregelen uitgevoerd in andere delen van Tienhoven. Hier geven de wilde orchideeën al volop kleur aan het gebied en moerasvogels als roerdomp en porseleinhoen hebben hier vorig jaar al gebroed. Een teken dat de inrichtingsmaatregelen écht helpen.

Mooi uitzicht

Natuurmonumenten heeft een bankje met een informatiebord geplaatst over de unieke natuur in dit gebied. Het staat op de uitkijkheuvel aan de Dwarsdijk met zicht op de hele Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Wandelaars kunnen hier even rusten en genieten van het mooie uitzicht. Dit uitzichtpunt is alleen bereikbaar te voet en ligt aan het Vredevoetpad.

Bankje en informatiebord Oostelijke Binnenpolder Tienhoven

Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven is onderdeel van de Oostelijke Vechtplassen: een natuurgebied tussen de Vecht en de westrand van de Utrechtse Heuvelrug. Het bestaat uit een reeks laagveengebieden met een afwisseling van meren en plassen, bos en open landschap, inclusief het zeldzame trilveen dat op nog maar enkele plaatsen voorkomt. Het gebied is onderdeel van Natura 2000: een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Vanaf september 2020 gaan de herstelwerkzaamheden weer verder in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen. Naar verwachting zijn de herstelwerkzaamheden van de provincie Utrecht in het hele gebied afgerond in 2021.

Tekst: Provincie Utrecht
Foto: Jan Kriek (leadfoto: moeraskartelblad); provincie Utrecht