kleine vuurvlinder in wegberm

Goed nieuws: meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer

De Vlinderstichting
11-OKT-2020 - We merken als Vlinderstichting dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. De sterke achteruitgang van biodiversiteit en de insecten in het bijzonder heeft veel mensen en organisaties wakker geschud en velen proberen hier iets aan te doen. Gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Veel planten en dieren kunnen zich in wegbermen prima voortplantenGelukkig leidt die vergrote aandacht ook tot allerlei initiatieven om te proberen de achteruitgang te stoppen. In veel gemeenteraden zijn moties aangenomen die het college oproepen om actie te ondernemen, maar soms is dat nog vrij vaag. Op andere plekken wordt het echt concreet. Zo nam het college van de gemeente Aa en Hunze deze week de beslissing om een cyclomaaier aan te schaffen ten behoeve van ecologisch bermbeheer. Met deze nieuwe cyclomaaier kan worden gemaaid en afgevoerd, waardoor er veel meer bloemen in de bermen tot ontwikkeling kunnen komen. De veel gebruikte klepelmaaier zorgt voor een sterke verruiging en weinig bloemen. Mede door druk vanuit de bewoners van Aa en Hunze wordt op diverse plekken in de gemeente overgegaan op ecologisch bermbeheer. Een ander concreet voorbeeld is het burgerinitiatief ‘Prachtlint’ in de Alblasserwaard. Deze is al jaren bezig om zoveel mogelijk partners in de regio samen te brengen om zo te komen tot meer natuurwaarden. Inmiddels hebben zich al heel veel partijen bij Prachtlint aangesloten. Kort geleden volgden vijftig mensen, van gemeenten, waterschap en natuurorganisaties, maar ook boeren en particulieren uit de Alblasserwaard de cursus Kleurkeur. We zullen dit zeker terug gaan zien in nog meer natuur.

Kleurkeur

Door een goed beheer kunnen bermen een thuis zijn voor veel planten en dieren

Kleurkeur voor Innovatieprijs

In januari 2021 staat de vakbeurs Infratech gepland. Daar komen ecologisch bermbeheer en Kleurkeur nadrukkelijk in beeld. Op deze beurs laten leveranciers en dienstverleners zien wat ze in huis hebben om de infrastructuur van Nederland in goede conditie te houden. Deze beurs kan nog wel wat ‘kleur’ gebruiken en Stichting Groenkeur en De Vlinderstichting hebben het project ‘Kleurkeur’ ingediend voor de innovatieprijs. In het afgelopen jaar is, samen met een groot aantal partners (onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat, CROW en aannemers) hard gewerkt om in Kleurkeur richtlijnen op te stellen voor Ecologisch Bermbeheer. Langs onze infrastructuur en in het stedelijk gebied liggen vele duizenden hectares potentiële natuur, die niet als zodanig functioneren omdat die als gazon worden beheerd of worden geklepeld. Binnen Kleurkeur gaan opdrachtgevers, zoals gemeenten en waterschappen, samen met de opdrachtnemer, vaak een aannemersbedrijf, plannen maken en uitvoeren om het beheer zodanig uit te voeren dat de natuurwaarden worden behouden of verbeterd. We zien de belangstelling hiervoor sterk toenemen en velen volgen de Kleurkeur-cursussen. Zo krijgen we echt meer kleur en meer biodiversiteit in onze bermen!

Meer informatie

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Poster: Stichting Groenkeur & De Vlinderstichting