kleurkeur - primair

Kleurkeur: voor meer biodiversiteit in bermen en groenstroken

De Vlinderstichting
22-JUL-2019 - De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor insectenvriendelijk bermbeheer. Beter bermbeheer zorgt voor meer bloemen, en een grotere overlevingskans van insecten als vlinders en bijen.

Klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie) is slecht voor de biodiversiteit en niet toegestaan binnen KleurkeurDoor het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Door bermen op de juiste manier te beheren, komen er meer bloeiende bloemen en krijgen insecten zoals vlinders en bijen meer kans om te overleven. Er is veel vraag naar een goede omschrijving van ecologisch bermbeheer. Wat houdt het in en waar moeten mensen op de trekker rekening mee houden? Dergelijke vragen worden geregeld gesteld aan De Vlinderstichting, bijvoorbeeld vanuit de infrabeheerders in de Green Deal Infranatuur, overheden en aannemers. Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen. Het werken met Kleurkeur kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit. De aanbestedingsprocedure voor het beheer van bermen en ander openbaar groen is nu vaak nog alleen prijsgestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht.

Bloemrijke bermen zijn ook binnen de bebouwde kom prima mogelijk. Bloemen voor vlinders, bijen en mensen.Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd. Met het Kleurkeur kunnen goede bedrijven zich profileren en hebben de opdrachtgevers de garantie dat het werk ook gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit en niet alleen op het zo goedkoop en snel mogelijk uitvoeren van de aangegane verplichting. De Vlinderstichting werkt voor het Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer. Een aantal groenaannemers en deelnemers aan de Green Deal Infranatuur, overheden, infrabeheerders en ingenieursbureaus, zijn nauw betrokken bij de opzet en inhoud van Kleurkeur. Wilt u met Kleurkeur aan de slag? Dan is het noodzakelijk om eerst de Basiscursus te volgen. Op deze cursus wordt de inhoud en werking van het Kleurkeur uitgebreid behandeld.

Hier vindt u alle informatie over Kleurkeur.

Tekst: Anthonie Stip & Albert Vliegenthart, De Vlinderstichting
Foto’s: Anthonie Stip; Kars Veling