Freshwater Watch

FreshWater Watch nu ook in Nederland

Naturalis Biodiversity Center
14-AUG-2021 - Nederlanders kunnen nu meedoen aan een internationaal project waarbij burgers de kwaliteit van oppervlaktewater meten. FreshWater Watch stelt deelnemers in staat om te zien waar watervervuiling plaatsvindt – en dus ook om er oplossingen voor te vinden.

FreshWater Watch is een programma van Earthwatch Europe waarin wereldwijd individuen en groepen geinteresseerden de waterkwaliteit meten van rivieren, meren, beken, vijvers en wetlands. De methode bestaat uit een nitraat-, fosfaat- en troebelheidsmeting. Aanvullend beantwoordt de deelnemer een aantal vragen over de omgeving van de monsterplek, zoals hoe de oevervegetatie eruitziet of wat voor dieren er in de omgeving te zien zijn.

Veel oppervlaktewateren hebben te maken met gevolgen van vervuiling, zoals verhoogde nutriëntenconcentraties, met algenbloei en verlies van biodiversiteit tot gevolg. FreshWater Watch vergroot het bewustzijn over waterkwaliteit, en helpt mensen om het bewijsmateriaal te verzamelen dat bijdraagt aan de verbetering van die kwaliteit. Met de toetreding van Nederland tot het programma is FreshWater Watch nu actief in dertig landen wereldwijd, van Argentinie tot Zambia. De bijbehorende app is beschikbaar in negen verschillende talen.

Desastreus

Milieuorganisatie Earthwatch Europe is supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel – een stichting waarin verschillende organisaties samenwerken om biodiversiteitsverlies tegen te gaan in Nederland. FreshWater Watch zal in Nederland in het bijzonder ingezet worden om boeren te ondersteunen in hun transitie naar een meer duurzame landbouw. Uitspoeling van nutriënten in omliggende oppervlaktewateren kan een desastreus effect hebben op de waterkwaliteit en de soorten die daar voorkomen. FreshWater Watch kan zeer lokaal probleemlocaties identificeren, waardoor het landbeheer daarop aangepast kan worden, ten behoeve van de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Toos van Noordwijk, directeur Wetenschap, Beleid en Innovatie bij Earthwatch Europe legt uit: “Door boeren te ondersteunen bij het testen van de waterkwaiteit op hun land helpen we hen te identificeren waar nutriëntenvervuiling plaatsvindt, en kunnen we hen inspireren tot het vinden van oplossingen. In projecten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Mauritius en China hebben we gezien dat FreshWater Watch een sterke katalysator voor verandering is, en de samenwerking tussen groepen boeren en waterschappen versterkt. Dit leidt direct tot actie, zoals de aanleg van bufferstroken en investeringen in een gezonde bodem waardoor nutriënten daar worden opgenomen waar zij nodig zijn.”

Watermonsters nemen kan je zelf

Naturalis Biodiversity Center ondersteunt de Nederlandse tak van FreshWater Watch. Wetenschappelijk directeur Koos Biesmeijer: “Het monitoren van biodiversiteit en milieu is cruciaal voor de transitie naar duurzamere en biodiversiteit-rijke landschappen. Burgers kunnen nu al biodiversiteit meten, via de ObsIdentify-app bijvoorbeeld, en met FreshWater Watch kan nu ook de kwaliteit van ons water gemeten worden.”

WaterBlitz

Binnen het FreshWater Watch-programma organiseert EarthWatch Europe ook WaterBlitzes. Dit zijn evenementen waarbij burgers gedurende een weekend deel kunnen nemen aan grootschalige waterkwaliteitsmetingen in een stroomgebied of stad. De resultaten van deze evenementen creëeren een unieke momentopname van de lokale waterkwaliteit in een heel stroomgebied. Op deze manier kunnen vervuilingshotspots worden gedetecteerd, maar kunnen we ook laten zien wat het effect is van herstelwerkzaamheden aan zoetwaterecosystemen.

EarthWatch Europe voorziet de deelnemers van de testkits, kennis en vaardigheden die nodig zijn om de metingen te doen en op te slaan via de app. De combinatie van begeleiding en de foolproof methode zorgen voor robuuste en betrouwbare wetenschappelijke data.

Samen met boeren

Van Noordwijk voegt eraan toe: “FreshWater Watch is een onmisbare internationale tool voor de monitoring van de kwaliteit van onze oppervlaktewateren en biodiversiteit. Het is eenvoudig in gebruik en de kwaliteit van onze data wordt erkend door overheden, de waterschappen en wetenschappers wereldwijd. Daarom zijn we enthousiast om deze hulpmiddelen te delen met de boerengemeenschap en burgers in Nederland.”

Meer informatie

Neem contact op met Eline Koelman via ekoelman@earthwatch.org.uk of Toos van Noordwijk via tvnoordwijk@earthwatch.org.uk voor meer informatie over FreshWater Watch of om mogelijkheden te bespreken over samenwerking met Earthwatch Europe.

Of bezoek de website voor meer informatie. 

Tekst: Naturalis Biodiversity Center & Earthwatch Europe
Foto's: John Hunt