Tuin Vogelbescherming Nederland

Jaarrond Tuintelling; telt u mee?

Vogelbescherming Nederland
15-FEB-2022 - Amper twee weken geleden telden maar liefst 170.000 mensen de vogels in hun tuin of op het balkon. Dat toont eens temeer de groeiende interesse in vogels en de eigen tuin. Het is begrijpelijk dat dit tellen naar meer smaakt! Wat houdt u tegen om dit vaker te doen? Met de Jaarrond Tuintelling kunt u structureel tellingen in uw tuin uitvoeren, van vogels én andere flora en fauna.

De toenemende interesse in natuur is al langer zichtbaar. De Nationale Tuinvogeltelling trekt enorm veel tellers, maar ook een evenement als Beleef de Lente is immens populair. Ten tijde van corona wist een fors aantal mensen de weg naar het bos te vinden voor een stevige wandeling. Kortom; allemaal mensen die een bovengemiddelde interesse voor natuur lijken te hebben, en dus potentiële deelnemers voor de Jaarrond Tuintelling!

Waarom een ‘jaarrond’ tuintelling?

Eigenlijk weten we nog nauwelijks wat er allemaal in onze tuinen leeft. En dat terwijl alle tuinen in Nederland samen een oppervlakte hebben van vijf tot zes keer de Oostvaardersplassen! Dankzij tuintellingen krijgen we een beter beeld over wélke soorten wáár voorkomen. Dat geldt voor diersoorten, maar ook voor planten. Zeker wanneer er op gezette tijden een telling wordt doorgegeven, levert dat een schat aan informatie.

Met een vijver in de tuin zijn er vast ook amfibieën te tellen, zoals deze poelkikker

Laagdrempelig

Laat u overigens niet afschrikken door het structurele aspect van de tuintelling. Toegegeven, het is belangrijk dat u regelmatig tellingen doorgeeft. Maar dat betekent zeker niet dat verwacht wordt dat u 365 dagen per jaar alles in uw tuin in kaart brengt. Ook een wekelijkse of maandelijkse telling levert al veel boeiende informatie.

Ook is het zeker niet zo dat u van alles wat in uw tuin leeft verstand hoeft te hebben. U kunt zelf een keuze maken wélke soorten u wilt tellen. Wanneer u weinig affiniteit heeft met vogels, maar erg veel weet van libellen, amfibieën of planten, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen die soorten ‘aan te vinken’. Enfin; eigenlijk wijst het zich vanzelf.

U kunt zelf de soortgroepen selecteren die u wilt tellen

Jaar van de Merel

Het belang van tellingen is duidelijk. Een sprekend voorbeeld waarbij tellingen een nuttige bijdrage leveren is de merel.

De afgelopen jaren bespeurden we een afname van de merelpopulatie. In ieder geval ten dele zal dit te verklaren zijn door het usutuvirus, dat van 2016 tot en met 2019 rondwaarde. In die tijd nam het aantal merels in tuinen met maar liefst 35 procent af. Prompt maakten de jaarrond tuintellers in 2016 voor het eerst melding van dode vogels en in de jaren erna was de afname van het aantal merels overduidelijk.

De Jaarrond Tuintelling levert dus belangrijke ondersteunende informatie. Maar het usutuvirus alleen vormt geen volledige verklaring voor de afname van de merel. Daarom is 2022 door SOVON en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. Structurele gegevens over merels in de tuinen zijn dus zeer welkom! En daar kunnen de ‘tuintellers’ een belangrijke bijdrage aan leveren. Kijk op jaarvandemerel.nl hoe u kunt helpen.

Tel dus mee!

Kortom: de Jaarrond Tuintelling geeft een bron aan informatie, roept boeiende vragen op en creëert een hoop extra interesse in het tuinleven. Nuttig en vooral ook erg leuk om te doen. Inmiddels zijn we hard op weg om de 30.000ste tuinteller te verwelkomen! Lijkt het u leuk ook mee te tellen? Ga dan naar tuintelling.nl.

Tekst: Jaarrond Tuintelling
Foto's: Marc Scheurkogel; Tuintelling.nl