groen Culemborg

De Omgevingswet: leer van de experts, deel 2

Vogelbescherming Nederland
16-MRT-2022 - Grijpen natuurliefhebbers de kans om natuurbehoud en -herstel de broodnodige impuls te geven via de nieuwe Omgevingswet? Of laten ze zich overtroeven door mensen met andere belangen? Als inwoner kan je zelf meedenken en -praten over de omgevingsvisie en omgevingsplan van je gemeente.

Op de website samenvooronzeleefomgeving.nl vind je artikelen en video’s met tips over hoe je zelf mee kunt praten over de omgevingsvisie van je gemeente.

Henk Malta, van de Vereniging Hoekschewaards Landschap, bracht bijvoorbeeld de belangen van natuur en landschap in bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Hoekse Waard. “De visie ging vooral over de bebouwde omgeving, terwijl tachtig procent van het landschap bestaat uit landelijk gebied. Daarom hebben we, met succes, gepleit voor meer aandacht voor natuur en landschap.”

Ook een wethouder en een gemeenteambtenaar geven je op de website tips over hoe je jouw groene en duurzame wensen en ideeën bij het omgevingsvisietraject van je gemeente het beste kan inbrengen.

Stichting Natuurbelang De Onlanden stelt eigen visie op

Op de website lees je ook een artikel over Stichting Natuurbelang De Onlanden, die besloten heeft een visie op te stellen. In de Onlanden, grootschalig natuur- annex waterbergingsgebied in de kop van Drenthe, wordt ruimte gezocht voor een aantal maatschappelijke en economische opgaven. Deze ontwikkelingen kunnen nadelige effecten hebben op De Onlanden. Maar belangrijker nog: in dit gebied liggen ook kansen voor versterking van de natuur. Daarom heeft de stichting Natuurbelang De Onlanden het initiatief genomen om een eigen visie op dit gebied te geven.

Voorbeelden van zienswijzen

Je kan bij jouw gemeente jouw groene en duurzame ideeën, wensen en voorstellen inbrengen door een (formele) brief te sturen. Dit heet een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvisie of ontwerp omgevingsplan. Op samenvooronzeleefomgeving.nl zijn voorbeelden van zienswijzen van andere (groene) vrijwilligersorganisaties te vinden.

Neem initiatief om je buurt te vergroenen

Stel, je hebt een goed idee om initiatief genomen om je buurt, dorp of stad leefbaarder of groener te maken. Het lijkt jouw buurt leuk om een voedselbos aan te leggen op een veldje aan de rand het dorp. Of je wilt een stukje gemeenteplantsoen omvormen naar bijen- en vogelvriendelijk groen en het samen met omwonenden in beheer nemen. De Omgevingswet geeft ruimte aan dit soort initiatieven. Maar hoe pak je dat aan? Ook daarover vind je informatie en een stappenplan op de website. Ook vind je hier links naar inspirerende voorbeelden van eigen initiatieven. Daarnaast vind je op de website algemene uitleg over de Omgevingswet, voorbeeldbrieven, wegwijzers en stappenplannen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Kars Veling