Jaap Mekel - primair

Jaap Mekel gekozen tot BovensteBeste BermBeheerder 2022

De Vlinderstichting
2-JUN-2022 - Dit voorjaar organiseerde De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur voor de tweede keer de verkiezing van de BovensteBeste Bermbeheerder. Ecologisch hovenier Jaap Mekel van Mekelogisch Beheer werd door een duidelijke meerderheid van de kiezers uitverkoren voor deze eretitel.

Tot 1 juni kon op de website van De Vlinderstichting gestemd worden op vier kandidaten. Deze had de jury geselecteerd uit de tientallen personen en organisaties die het publiek eerder dit jaar had genomineerd. Drie beheerders van (Brabantse) gemeenten en ecologisch hovenier Jaap Mekel (Mekelogisch Beheer) kregen een maand de tijd om zich te profileren en stemmen te winnen. Jaap Mekel kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. Hij heeft al ruim dertig jaar ervaring met maaibeheer in bermen. Mekel: “Nu iedereen zijn tuin netjes houdt, worden de bloemrijke bermen steeds belangrijker voor het behoud van de biodiversiteit. Laten we iets moois maken van al die wegbermen: één groot bloemrijk bermenlint door Nederland, zodat ook de natuur zich weer door het land kan verplaatsen.”  

Jaap Mekel (links) treedt ook veel naar buiten om 'mekologisch' beheer te promotenJaap Mekel maakt veel gebruik van een eenassige messenbalk

Uiteraard hebben ook de drie gemeentelijke beheerders Frank Verhagen (Eindhoven), Martijn de Greef (Gemert-Bakel) en Merlijn Hoftijzer (Breda) de nodige stemmen gekregen. Zij zetten zich allemaal vol overtuiging in voor de biodiversiteit van de bermen in hun gemeente, maar Jaap Mekel is degene die zich BovensteBeste Bermbeheerder 2022 mag noemen. En uiteindelijk is de natuur de echte winnaar!

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar vormen ook een leefgebied voor talloze planten en dieren. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, door opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers engroenbedrijven) aan te zetten tot insectvriendelijk beheer. Daarom is het certificaat Kleurkeur in het leven geroepen voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. De prijs ‘BovensteBeste BermBeheerder' wordt elke twee jaar uitgereikt door De Vlinderstichting, in samenwerking met Stichting Groenkeur. De jury bestond dit jaar uit Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur), André van Kleinwee (BovensteBeste Bermbeheerder 2020), Margriet Rouhof (Tennet), Albert Vliegenthart en Anthonie Stip (De Vlinderstichting).

Kleinschalig maaien in de Idylle in Zuidwolde

Tekst: Liesbeth van Agt, De Vlinderstichting
Foto’s: Jaap Mekel en Kars Veling