Ree met jong

Boswachters: ‘Rust voor kraamkamer natuur’

Provincie Utrecht
24-MRT-2023 - De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar. Helaas zien boswachters dat nog niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen. Ook zijn de regels bij een bezoek aan de natuur niet bij iedereen bekend. Daarom roepen de boswachters in Nederland iedereen op: ‘blijf op de paden, hond aan de lijn en laat geen afval achter.’

Met deze gezamenlijke actie vragen alle boswachters in Nederland bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren.

De verstoring komt door loslopende honden, mensen die van paden af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem. Bijvoorbeeld omdat vogels het afval gebruiken in hun nest en kuikens daarin verstrikt kunnen raken.

Reeën

Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur. En waarom de regels er eigenlijk zijn. “Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten, hazen in de stress raken en dassen worden verstoord bij hun burcht, waardoor ze hun hol niet meer uit durven om voedsel te halen voor hun jongen. Iedereen is van harte welkom in de natuur, maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren”, zegt boswachter Cees Groenesteijn van landgoed Pijnenburg.

Zorg voor kraamkamers

Het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) deelt deze zorg voor onze kraamkamers. Naast Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn het Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, RUD Utrecht en Provincie Utrecht onderdeel van het USN. De gemeenten Baarn, Rhenen en Soest zijn inmiddels ook aangesloten. In het USN zijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden.

Op kraamvisite?

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde.

In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.

Genieten

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken, met tegelijkertijd genoeg ruimte voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.

Dit is een campagne van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten en provincies.

Tekst en foto's: provincie Utrecht (leadfoto: ree met jong)