Vliegend hert terug in Oost-Twente?

EIS Kenniscentrum Insecten
22-MEI-2023 - Het vliegend hert komt momenteel voor in vier verschillende leefgebieden in Nederland. Vroeger was dat wel anders en kwam ze wijder verspreid voor. Maar er gloort hoop. Niet alleen lijkt het vliegend hert zich de laatste tijd uit te breiden in de bestaande leefgebieden zoals op de Veluwe, maar ook in Oost-Twente lijkt ze zich vanuit Duitsland weer te vestigen.

Het verspreidingsgebied van het vliegend hert strekte zich vroeger uit van Breda in het zuidwesten, over de Utrechtse Heuvelrug tot aan Exloo in Drenthe. De afgelopen tweehonderd jaar is dat teruggedrongen tot een viertal leefgebieden in Limburg, Gelderland en Overijssel, waarbij de paar waarnemingen in de Meinweg mogelijk duiden op een vijfde leefgebied. De eerste meldingen van het vliegend hert uit Overijssel werden reeds in 1766 door Houttuyn gedaan, zonder exacte locatie. Al ruim honderd jaar is er een goede populatie aanwezig in de omgeving van Mander en tot eind jaren 1980 was er ook een populatie aanwezig in Enschede, deze is echter verdwenen als gevolg van een uitbreiding van de stad. Daarnaast is er een oude melding uit Denekamp uit de negentiende eeuw.  

Verspreiding vliegend hert. Links: oude verspreiding (vierkant: voor 1950; cirkel: 1950 tot 1980 en stip: na 1980). Midden: huidige leefgebieden. Rechts: het mogelijk nieuwe leefgebied in Twente, tussen Oldenzaal, De Lutte en Losser

De laatste twee jaar zijn er een viertal waarnemingen gedaan in een gebied, globaal tussen Losser, Oldenzaal en de Lutte. Bentheimer wald, net over de grens, herbergt een goede populatie van het vliegend hert, en er zijn verschillende waarnemingen in het gebied ten westen daarvan. Hier zijn langs diverse wegen eikenlanen aanwezig die wellicht de mogelijkheid scheppen voor het vliegend hert om zich uit te breiden. Na een afwezigheid van meer dan veertig jaar zou het spectaculair zijn als het vliegend hert in dit deel van Twente weer voet aan de grond krijgt.

Mannetje vliegend hert

Ik wil dan ook eenieder oproepen hun ogen open te houden in deze omgeving, vooral op plekken waar oude of kwijnende eiken aanwezig zijn, en eventuele waarnemingen van het vliegend hert voorzien van een foto in te voeren op Waarneming.nl of door te geven aan ondergetekende.

Daarnaast ben ik nog op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren door een keer in de week een transect van vijfhonderd meter te lopen in de avondschemering om op die manier een bijdrage te leveren aan de monitoring van het vliegend hert. Want de soort lijkt zich wel uit te breiden in verspreiding maar we hebben nog steeds geen goed beeld over de ontwikkeling in aantallen. Hiervoor is een netwerk aan monitoringroutes opgezet in en nabij de bekende leefgebieden en dit aantal willen we graag nog verder uitbreiden.

Meer informatie en aanmelden

Tekst: John Smit, EIS Kenniscentrum Insecten
Afbeeldingen: John Smit