DCNA symp lead

Bevorderen van Nature-Based Solutions in Caribisch Nederland

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
6-JAN-2024 - Tijdens het recente Nature-Based Solutions for Ecosystem Restoration Symposium presenteerde Arno Verhoeven een aantal voorbeelden van de Nederlandse Cariben. Van door de gemeenschap aangestuurde inspanningen op Sint Eustatius tot het strategisch in kaart brengen van koraal op Sint Maarten. De discussie gaf een gefundeerd inzicht in het lopende werk dat het landschap van deze eilanden vormgeeft.

De kernfilosofie van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) is dat de natuur geen grenzen kent. Omdat elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken en uitdagingen heeft, erkent DCNA het belang van kennisdeling als een krachtig instrument voor collectieve vooruitgang. Door te leren van elkaars zeges en tegenslagen, bouwen de Nederlands-Caribische eilanden aan een gezamenlijke kennisbank en proberen ze de toewijzing van middelen te optimaliseren.

Voorbeeldprojecten op de eilanden

Arno Verhoeven

Tijdens zijn presentatie belichtte Arno een aantal belangrijke Nature-Based Solutions die gaande zijn binnen de Nederlandse Cariben. Hoewel er enkele thema’s zijn, zoals koraalherstel, die op alle zes de eilanden aan de gang zijn, zijn er veel initiatieven die meer eiland specifiek zijn.

Sint Eustatius: Naast het planten van bomen, heeft Statia zijn hele gemeenschap betrokken bij een initiatief voor het herstel van ecosystemen. Hierbij ligt de nadruk op duurzame landbouw en het verbeteren van landschapsarchitectuur voor esthetische aantrekkingskracht. Bovendien is Statia actief bezig met het uitroeien van invasieve soorten om cruciale habitats te beschermen en nieuw leven in te blazen, en om kritieke soorten, zoals de grote kwartelduif, te beschermen.

Curaçao: Er is een inheemse plantenkwekerij opgericht, Savonet, die ook dienst doet als onderzoekscentrum. Hier ligt de focus op de transformatie van zaden naar weerbare jonge planten. Over het hele eiland werkt het project Awa pa Korsou aan het nieuw leven inblazen van historische watergebieden, waaronder oude dammen en putten, om het natuurlijke waterbeheer voor het eiland te verbeteren.

Saba: Het ReLeaf Saba-project legt de nadruk op het herstel van soorten in plaats van het planten van bomen, met als doel de biodiversiteit op het hele eiland te vergroten.

Aruba en Bonaire: Mangroveherstelprojecten, die zowel herstel van mangrovekanalen als herbebossing op het land omvatten, werken aan het verbeteren van de omstandigheden in de mangrove, het voorkomen van sedimentatie en het beschermen van de veerkracht in deze kwetsbare gebieden.

Sint Maarten: Met een strategische aanpak brengt het eiland zijn koraal- en kustecosystemen in kaart om Nature-Based herstelstrategieën beter te informeren. 

Inzichten voor toekomstige vooruitgang

Het goede nieuws is dat de Nederlands-Caribische eilanden een solide lijst met geleerde lessen hebben, die kunnen dienen als een routekaart voor succes. Door gebruik te maken van lokale expertise, diverse netwerken aan te boren en prioriteit te geven aan het gebruik van deze gedeelde kennis, kunnen de eilanden succes op lokaal niveau stimuleren. Deze collectieve aanpak vergroot niet alleen de effectiviteit van lopende initiatieven, maar maakt ook de weg vrij voor duurzame en impactvolle projecten die resoneren met de unieke behoeften van elk eiland. 

Bekijk hieronder de volledige video van de presentatie van Arno Verhoeven:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

De presentatie van Arno Verhoeven tijdens het Symposium Nature-Based Solutions for Ecosystem Conservation and Restoration in the Dutch Caribbean (Bron: DCNA)

Video’s van de andere presentaties worden wekelijks met u gedeeld. (Her)bekijk hieronder de Zoom-opname van het symposium:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.Symposium Nature-Based Solutions for Ecosystem Conservation and Restoration in the Dutch Caribbean (Bron: DCNA)

Meer informatie

  • Kom meer te weten over de Dutch Caribbean Nature Alliance door DCNA te volgen op sociale media via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature), LinkedIn (Dutch Caribbean Nature Alliance) en hun website te bezoeken.

Dankwoord

DCNA betuigt haar dankbaarheid aan de sponsoren; Milton Harms Fonds in samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Aruba Tourism Authority, VNO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Grant Thornton, Nationale Postcode Loterij en Pelican Adventure voor hun bijdrage aan het symposium en het ondersteunen van een omgeving van samenwerking en vooruitgang, als voorbeeld van de kracht van partnerschap bij het stimuleren van positieve ecologische verandering.

Tekst en beeld: Dutch Caribbean Nature Alliance